fbpx

Tuletöö tegemise koolitus

Algus12.02.20 10:00
Lõpp12.02.20 17:00
Kestvus8 ak. t.
Hind86.00€(km-ta)
KeelVene
KategooriaTöökeskkond
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Õppe eesmärk: Anda tuletöö tegemiseks vajalikud teadmised ja tuleohutusalased teadmised.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Teab kuidas ohutult tuletöid teostada
  • Oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske
  • Tunneb erinevaid liike tulekustuteid, oskab kasutada tulekustutit
  • Orienteerub seotud õigusaktides

Koolituse sihtgrupp: Tuletöödega kokkupuutuvad inimesed
Täpsustus: Tuletöödeks nimetatakse töid, mille käigus tekivad sädemed, samuti mille käigus kasutatakse leeki, erinevad keevitustööd (gaasiga, elektriga), ketaslõikurite või põlevvedelikega metalli lõikamine, gaasleegi kasutamine, bituumeni, muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine ning muud tegevused,   mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.

Õppesisu:

1.Tuletöö ja selle tuleohtlikkus
– Tuletöö olemus ja liigid.
– Tuletööga kaasnevad riskid.
– Tulekahju olemus ja selle levik.
– Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused.
2. Ohutus tuletöö tegemisel
– Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded.
– Nõuded tuletöö tegemiseks.
– Vajalikud tingimused tuletööks.
– Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine.
– Tulekustutusvahendid tuletöö kohas.
– Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine.
3. Tulekahju korral tegutsemine
– Käitumine tulekahju korral.
– Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.
– Tulekustutusvahendite kasutamine.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine

Õppematerjalide loend:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Õpiväljundite kontroll toimub kirjaliku testi ja praktilise tulekustutiharjutuse käigus.

Hindamismeetod: Kirjalik test (valikvastustega küsimused). Praktiline kustutiharjutus.

Koolitaja:
Maksim Gamzin on tuleohutusvaldkonna konsultant. Ta on lõpetanud Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Väike-Maarja Päästekooli ning töötanud päästemeeskonna vanemana. Maksim on üle 6-aastase kogemusega koolitaja.

Jaga sõpradega