fbpx

Veebikoolitus! Kemikaaliohutus. Biotsiidi kutselise kasutaja väljaõpe.

Algus10.12.21 09:00
Lõpp10.12.21 16:00
Kestvus8 ak. t.
Hind154.80€(km-ta)
KeelVene
KohtVeebikeskkond

PS! ANTUD KOOLITUS TOIMUB E-ÕPPE KESKKONNAS ZOOM. 
Veebikoolitusel on mugav osaleda arvuti vahendusel (võimalik on ka nutitelefoniga, tahvelarvutiga).  Veendu, et oleks hea internetiühendus. Sülearvutitel on kaamera ja mikrofon sisse ehitatud. Lauaarvutiga osaledes on hea – lisada lauaarvutile veebikaamera ning kõrvaklapid, kasutada saab ka nutitelefoni kõrvaklappe (kui see võimalus on olemas).

Täpsemad juhised saadetakse osalejatele e-posti teel päev enne koolitust.

Koolituse sihtgrupp: kemikaalidega kokku puutuvad ning biotsiide käitlevad või käitlemise eest vastutavad töötajad, spetsialistid/ juhid.

Koolituse koostamise alus: Biotsiidiseaduse § 382 lg 2

Õppe eesmärk: anda osalejatele ülevaadet Euroopa Liidus ja Eestis kehtivatest biotsiidide käitlemise ohutusnõuetest, sealhulgas REACH, CLP-määruse ja Biotsiidi määruse nõuetest / kohustustest, kuid eelkõige näiteid nende nõuete täitmiseks vajalikest tegevustest.

Koolituse lõpuks:

  • tunneb Euroopa Liidu ning Eesti kemikaali- ning biotsiidiohutuse õigusraamistikku
  • oskab selles leida endale vajalikku informatsiooni
  • teab ettevõtte kohustusi ja vastutust
  • oskab rakendada vajalikke meetmeid ohutu töökeskkonna tagamiseks.

Koolitusel läbitavad teemad:

Jrk nr Teema Sisu Kestus (akadeemilist tundi)
1 Kemikaaliohutuse õigusraamistik REACH, CLP, KemikaaliseadusBiotsiidiseadusTöötervishoiu ja tööohutuse seadus.  

1,5

2 Riiklik järelevalve Erinevate riiklike järelevalveasutuste pädevus ja järelevalve 0,5
3 Ohutuse tagamine Kemikaalide mõju tervisele ja keskkonnale; kemikaaliohutuse rakendamine töökeskkonnas; ühis- ja isikukaitsevahendid 1,0
4 Biotsiidi kasutamise erisused Mõisted. Vastutavad isikud ja nende kompetentsus. Teavitamise kohustus. Kinnitatud nimekirjad. Infootsingud. 1,0
5 Ohutuskaart Üldnõuded. Kokkupuutestsenaariumid. Kasutustingimused ja riskijuhtimise meetmed ning nende rakendamine. 1,0
6 Tööandja kohustused ja õigusedtöötamisel kemikaalide/

biotsiididega

Ohtlike kemikaalide ja biotsiidide arvestuse pidamine. Ohutuskaartides sisalduva info viimine töötajateni jt teiste allkasutajateni. Riskianalüüside ja ohutusjuhendite koostamine, isikukaitsevahendite valik ning töötajate juhendamine. 1,25
7 Töötaja kohustused ja õigusedtöötamisel kemikaalide/

biotsiididega

(Vastavalt dokumendile: Kutsestandard.Kahjuritõrjuja, tase 4). Pädevus. Koolitus ja juhendamine. Tööde ettevalmistamine. Tegutsemine. Kemikaalide sh biotsiidide käitlemine. Ohutud töövõtted ja isikukaitsevahendite korrektne kasutamine. 1,25
8 Eriolukorrad Tegutsemine hädaolukorras, õnnetusjuhtumi korral, esmaabi. 0,5
  Teadmiste kontroll Küsimustik valikvastustega

(läbimiseks vajalik 50%)

    KOKKU 8,0

 

Koolitus lõpeb testi sooritamisega. Test on  positiivselt sooritatud, kui õigeid vastuseid on vähemalt 50% ulatuses.

Koolituse kestus: 8 akadeemilist tundi

Osalejatele väljastatakse tunnistus.

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA.

Koolitus toimub koostöös TK Täienduskeskus OÜ-ga.

Täienduskeskus Logo

Jaga sõpradega

Koolituse Registreerimine

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.
Soovin saada infot minu ala kursuste kohta
Soovin saada infot eripakkumiste, soodustuste ja uudiste kohta


Kinnitan, et olen tutvunud Õppetöö korraldusega ja võtan enesele kõik sellest tulenevad kohustused

Teie registreering on jõudnud kohale. Täname!