fbpx

WordPressiga kodulehe valmistamise koolitus

Algus11.04.18 11:00
Lõpp11.04.18 16:15
Kestvus6 ak. t.
Hind144.00€(km-ga)
KeelEesti
KategooriaArvutikoolitused
KohtTartu
 1. Õppekava nimetus: WordPressiga kodulehe valmistamise koolitus
 2. Õppekava rühm: Arvutikasutus
 3. Õpiväljundid:
 • Õppijal on üldised teadmised WordPressi kasutamisvõimalustest kodulehe või blogi valmistamisel.
 • Õppijal on oskused WordPressi tööriistade kasutamiseks. Peamiste tööriistade hulka kuuluvad: töölaud ja avalik leht; üldseaded; leh. YSed ja postitused; elementide lisamine (pildid, videod, lingid, galeriid, asukohakaardid); moodulite haldamine; menüüde haldamine; kujunduse haldamine; lisafunktsionaalsuste ehk pluginate haldamine.
 • Õppijal on üldised teadmised kodulehe koodi olemusest ja kodulehe turvalisuse tagamisest.
 • Õppijal on teadmised ja oskused serveriteenuse ja domeeni tellimiseks ning WordPressi paigaldamiseks serverisse.
 • Õppijal on teadmised ja oskused kodulehe statistika jälgimiseks ning kodulehe leitavuse parandamiseks erinevate kasutajagruppide hulgas.

4. Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel:

Õpingute alustamise tingimuseks on arvuti baasoskuste eelnev omandamine.

Osalemine ei eelda kodulehe programmeerimise kogemust ega teadmisi programmeerimisest
5. Õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

Õppekava maht koos iseseisva tööga on kokku 40 tundi.

Toimub üks 5-tunnine koolituspäev, mille järgselt antakse osalejale kaasa e-materjal kogu teema kohta.35 tundi iseseisvat tööd tehakse peale koolituspäeva toimumist kahe kuu jooksul e-kursuse abil, vajadusel koolitajapoolse individuaalse nõustamise toel. Nõustamine toimub e-kirja teel või mõne muu sidevahendi vahendusel (telefon, Skype, Google Hangouts jt). Nõustamise aluseks on õppija pöördumine koolitaja poole.

Õppe sisu:

 • KODULEHE LOOMINE WORDPRESSIGA
  – Ülevaade WordPressi kasutamisvõimalustest
  – Uuele kodulehele domeeni nime valimine ja selle registreerimine
 1. – Serveriteenuse valimine ja tellimine– WordPressi paigaldamine
  – Kodulehe turvalisuse tagamine

  1. KODULEHE HALDAMINE

  – Kodulehe üldiste seadete määramine

  – Kodulehe haldajate lisamine ja muutmine

  – Lehtede, postituste ja rubriikide lisamine ning muutmine, tööriistad ja sisu taastamine

  – Piltide, fotogalerii, videote, asukohakaartide, dokumentide ja linkide lisamine

  – Kujunduse valimine suure hulga tasuta valmiskujunduste hulgast ja kujunduse isikupärastamine

  – Menüüde loomine ja haldamine

  – Moodulite loomine ja haldamine

  – Pluginate otsimine, installeerimine ja kasutamine

  – Kodulehest varukoopia tegemine


  3. KODULEHE STATISTIKA
  – Kodulehe külastusstatistika jälgimine Google Analytics abil
  – Kodulehe leitavuse parandamine erinevate kasutajagruppide hulgas

7. Õppekeskkonna kirjeldus:

 • Hubane, avar ruum loomuliku valgusega.
  Toimiv konditsioneer, mida on võimalik vastavalt vajadusele operatiivselt reguleerida.
  Laud registreerimiseks ja koolitusmaterjalidele.
  Ruum on sobiv data kasutamiseks (piisavalt pime dataprojektsiooni nägemiseks, piisavalt valge õppetööks).
 • Tehnikast:
  – Esitlusarvuti power point ettekannete tegemiseks. Esitlusarvutil on täielik ühilduvus kõikide MS Word ja MS Excel programmidega.
  – Dataprojektor
  – Pabertahvel + töötavad markerid;
  – Ekraan;
  – Hea Wifi ühendus

8.Õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

 • õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.
 • loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal, tulekustutusvahendid ja nende kasutamine praktilise kustutusharjutuse läbi viimisel.
 • E-kursuse keskkond, kus on teemaga seotud õppevideod, materjalid ja viited. E-kursuse keskkonda täiendab ja kaasajastab koolitaja järjepidevalt. Suuremate täienduste korral teavitatakse koolituse läbinuid e-kirja teel
 1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Lõpetamise nõudeks on koolituspäeval osalemine ja kaasatöötamine. Kõigile lõpetanutele väljastatakse koolituse läbimise kohta tõend.
 2. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus.Koolituse läbiviijaks on koolitaja, kellel on vajalikud isikuomadused ning piisav ettevalmistus ja oskused tulemuslikuks koolitamiseks. Koolitajal on eeskujulikud teadmised õpetatavas valdkonnas
Jaga sõpradega