fbpx

Tulekahjuõppuse teoreetilise osa koolitus

Kestvus Hind Keel Kategooria Lektor
8 ak. t.-Eesti, VeneTuleohutusKalju Õunmann

Tulekahjuõppuse teoreetilise osa koolituse kohustus tuleneb Siseministri määrusest nr.43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ Lisa 2 järgi.

Tulekahjuõppuse teoreetilise osa koolituse teemad:

Teema 1. Tuleohutusalane teadlikkus

1. tulekahju olemus ja selle areng;

2. tulekahjuga kaasnevad ohud ning võimalikud tagajärjed inimesele, varale ja keskkonnale;

3. tulekahju tekkimise võimalikud põhjused;

4. tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.

Teema 2. Evakuatsioon

1. ohutu evakuatsiooni põhimõtted;

2. evakuatsioonitee läbimine ja selle märgistuse jälgimine;

3. inimeste evakueerimine.

Teema 3. Tulekahju korral käitumine ja tegutsemine

1. inimeste päästmine ohustatud alast;

2. inimeste teavitamine tulekahjust;

3. tulekahjusignalisatsiooni kasutamise põhimõtted;

4. tulekahju teate edastamine Häirekeskusesse ja selle sisu;

5. esmaste tulekustutusvahendite ja tuleohutuspaigaldiste kasutamise põhimõtted.

Tulekahjuõppuse teoreetilise osa koolitus kestab üldjuhul  3 x 45 minutit.

Infoks:

Tulekahjuõppuse teoreetilise osa koolituse käigus ei ole seadusandja eraldi ette näinud kohustusena läbi viia praktilist tulekustutiharjutust. Samas soovitame kustutiharjutuse praktilist läbiviimist, kuna Tuleohutuse seaduse § 3 lg.2 p.3 kohustab ettevõtte või asutuse juhti tagama töötajatele tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite kättesaadavuse ja kasutamisoskuse.

Tulekahjuõppuse teoreetilise osa koolitus viiakse läbi dokumendi „Tulekahju korral tegutsemise plaan“ alusel.

Tulekahjuõppuse teoreetilise osa koolituse läbinutele väljastatakse registreeritud koondtõend.