fbpx

Meie õpetajad on tunnustatud Eesti keele mainekujundajate tunnustuskonkursil

Märtsi keskpaigas korraldas Eesti Riigiametnike Klubi Eesti keele mainekujundajate tunnustuskonkursi, mille eesmärgiks on tunnustada tublisid ja teotahtelisi Ida-Virumaa õpetajaid, kes õpetavad muu õppekeelega õpilasi eesti keeles, väärtustavad eesti keeles antavat haridust ja on eeskujuks õpilaste väärtushoiakute ning õpioskuste kujunemisel.
Meie nominent Ene Peterson sai tunnustuse pikaajalise panuse eest eesti keele õpetamisel ja arendamisel. Ene on rohkem kui 30 aastat tegutsenud eesti keele kui teise keele õpetajate koolitaja ja koolituste organiseerijana, seehulgas korraldanud piirkondlikke koolituspäevi “Õpetajalt õpetajale” ja „Praktikult praktikule“ ning õpetanud täiskasvanutele eesti keelt võõrkeelena.
Õnnesoovid ka meie teistele õpetajatele, kes olid esitatud tunnustusele teiste organisatsioonide poolt ja ka tunnustatud erinevate tiitlitega: Ulvi Vilumets, Ingrid Prees, Jelena Antuševa, Szilard Tibor Toth. Õnnitleme ka Integratsiooni Sihtasutus, kes oli samuti tunnustatud üritusel.
Foto: Matti Kämära