fbpx

DiilKOOLITUSELE REGISTREERUMINE

Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehe kaudu või e-posti teel: info@kvkoolitus.ee
E-posti teel registreerides palume edastada alljärgnev info:

 • ees- ja perekonnanimi
 • isikukood
 • kontakttelefon
 • e-posti aadress

Saadame Teile vastu registreerimiskinnituse.

KOOLITUSEST LOOBUMINE, KOOLITUSE EDASILÜKKUMINE VÕI ÄRAJÄÄMINE.

Koolitusest loobumine

 • kui Teil ei ole võimalik koolitusel osaleda, palume saata vastavasisuline teade e-postile: info@kvkoolitus.ee;
 • koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel tuleb tasuda 100% koolituse maksumusest;
 • teatades loobumisest ühe tööpäeva jooksul enne koolituse toimumist, tuleb tasuda 75% koolituse maksumusest;
 • teatades loobumisest kolme tööpäeva jooksul enne koolituse toimumist, tuleb tasuda 50 % koolituse maksumusest
 • tasutud summa on võimalik jätta ettemaksuks.

Koolituse edasilükkumine või ärajäämine

 • koolitusgrupi mittetäitumisel on koolitajal õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumine edasi lükata
 • koolitusele registreerunuid teavitatakse edasilükkumisest või ärajätmisest telefoni või e-posti teel

KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

 • pikaajaliste kursuste (näiteks keelekursused) lõpetamise ja tunnistuse saamise tingimuseks on osavõtt 80% tundidest ning õppejõu poolt antavate ülesannete ja/või testide sooritamine
 • lühiajaliste kursuste tunnistuse saamise tingimuseks on koolituse läbimine täismahus ning lektori antavate ülesannete sooritamine

TUNNISTUSE DUPLIKAADI VÄLJASTAMINE

Tunnistuse duplikaadi väljastamine on tasuline (5 EUR).

RUUMIDE BRONEERINGU TÜHISTAMINE

 • tühistamine kuni 7 tööpäeva varem – tasuta
 • tühistamine 3-6 tööpäeva varem – tuleb tasuda 50% ruumi päevatasust
 • tühistamine 0-2 tööpäeva varem – tuleb tasuda 100% ruumi päevatasust