fbpx

HEV lapse perekonna nõustamine, juhendamine ning koostöö korraldamine lasteaias

Õppekava nimetus: HEV lapse perekonna nõustamine, juhendamine ning koostöö korraldamine lasteaias
Õppevaldkond: Haridus
Õppekavarühm: Koolieelikute õpetajate koolitus
Sihtgrupp:  lasteaedade õpetajad, juhatajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad
Õppekeel:   vene keel
Koolituse läbiviimise koht ja õppekeskkonna kirjeldus:  Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, Kooli 7, Jõhvi.

Koolituskeskuses (valminud 2010.a) on 7 õpperuumi, puhkeala, 2 tualetti ja  inva-WC, sissepääs liikumispuudega isikutele, parkla. Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks.

Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (magnettahvel, televiisor, 12 arvutid, igas auditooriumis dataprojektor, dokumendikaamera, digitahvel, video-kaamera, CD-mängija, videomagnetofon, paljundusmasin, tasuta WiFi ).

Maht:  8 akadeemilist tundi
Õpieesmärgid: koolituse tulemusel õppija omab ettevalmistust HEV lapse perekonna nõustamisest ja juhendamisest õppe – ja kasvatusküsimuste lahendamisel.
Õpiväljundid: Koolitusel osalenu:

  • oskab märgata lapse erivajadust;
  • oskab hinnata erivajadusest tuleneva abi vajadust lapsele;
  • toetab  ja abistab vanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel;
  • nõustab lapsevanemaid lapse arengut puudutavatel teemadel.
Õppe sisu:  • erivajaduste põhjused;

• ülevaade laste emotsionaalsete ja käitumisprobleemide märkamisest ja varajasest sekkumisest;

• hüperaktiivsuse sümptomitega lapsed, käitumis- ja tähelepanuhäirega lapsed ning sõnakuulmatud ja kasvatamatud lapsed;

• koostöö ja kaasamine – lapsevanemad ja kolleegid;

• lasteaiatöötajate kui professionaalsete nõustajate roll.

Õppeprotsessi kirjeldus/kasutatavad meetodid: Loeng,  aktiivõppemeetodite kasutamine:  paarisarutelu,  rühmatöö.
Õppematerjalide loend: Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.
Hindamine, nõuded lõpetamiseks: Osavõtt koolitusest
Väljastav dokument: Kersti Võlu Koolituskeskuse tunnistus.
Koolituse läbiviija: PhD Marina Vannik, psühholoog
Õppekava koostaja: PhD Marina Vannik