fbpx

Koolieelikute emotsionaalne mittevalmisolek õppetööks koolis

Õppekava nimetus: Koolieelikute emotsionaalne mittevalmisolek õppetööks koolis
Õppevaldkond: Haridus
Õppekavarühm: Koolieelikute õpetajate koolitus
Sihtgrupp:  lasteaedade koolieelsete rühmade õpetajad, juhatajad
Õppekeel:   vene keel
Koolituse läbiviimise koht ja õppekeskkonna kirjeldus:  Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, Kooli 7, Jõhvi.

Koolituskeskuses (valminud 2010.a) on 7 õpperuumi, puhkeala, 2 tualetti ja  inva-WC, sissepääs liikumispuudega isikutele, parkla. Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks.

Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (magnettahvel, televiisor, 12 arvutid, igas auditooriumis dataprojektor, dokumendikaamera, digitahvel, video-kaamera, CD-mängija, videomagnetofon, paljundusmasin, tasuta WiFi ).

Maht:  8 akadeemilist tundi
Õpieesmärgid: anda lasteaiaõpetajatele vajalikud teoreetilised teadmised 6-7-aastase laste kriisi tunnustest ja praktilisi soovitusi õppetööks emotsionaalselt mittevalmis olevate laste probleemide lahendamiseks
Õpiväljundid: Koolitusel osalenu:

• teab 6-7 aastase lapse kriisi tunnuseid;

• teab õppeks mitte valmisoleku põhjuseid lastel;

• aitab lapsel hakkama saada emotsionaalsel pinnal tekkinud raskustega;

• teab, kuidas aidata vanematel lahendada õppetööks emotsionaalselt mittevalmis olevate laste probleeme.

Õppe sisu:
  • 6-7 aastase lapse kriisi tunnused;
  • laste õppeks mitte valmisoleku põhjused;
  • probleemide lahendamise võimalused.
Õppeprotsessi kirjeldus/kasutatavad meetodid: Loeng, erinevate aktiivõppemeetodite kasutamine:  paarisarutelu,  rühmatöö, diskussioon.
Õppematerjalide loend: Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.
Hindamine, nõuded lõpetamiseks: Osavõtt koolitusest , iseseisva töö täitmine.
Väljastav dokument: Kersti Võlu Koolituskeskuse tunnistus.
Koolituse läbiviija: MA Liubov Myagi, pedagoog- psühholoog
Õppekava koostaja: Liubov Myagi