fbpx

Esmaabiandjate täiendõpe

Õppekava nimetus: Esmaabiandjate täiendõpe
Õppevaldkond:  Tervis ja heaolu
Sihtgrupp: Kursus on suunatud isikutele, kes on ettevõtte poolt määratud esmaabi andjaks ja juba läbinud viimase 3 aasta jooksul 16 ak/t esmaabi põhikursuse ning kõikide teistele inimestele, kes tahavad värskendada oma teadmisi ja praktilisi oskusi esmaabi andmises.
Õppekeel: eesti  keel või vene keel
Koolituse läbiviimise koht ja õppekeskkonna kirjeldus:  Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, Kooli 7, Jõhvi.

Koolituskeskuses (valminud 2010.a) on 7 õpperuumi, puhkeala, 2 tualetti ja  inva-WC, sissepääs liikumispuudega isikutele, parkla. Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks.

Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (magnettahvel, televiisor, 12 arvutid, igas auditooriumis dataprojektor, dokumendikaamera, digitahvel, video-kaamera, CD-mängija, videomagnetofon, paljundusmasin, tasuta WiFi ).

Õppe maht: 6 akadeemilist tundi, millest kõik on kontaktõpe, sealhulgas 4 akadeemilist tundi teoreetilist õpet ja 2 akadeemilist tundi praktilisi harjutusi.
Õpieesmärgid: Korrata ja täiendada esmaabipõhikursustel omandatud esmaabiteadmisi ning oskusi.
Õpiväljundid: Koolitusel osalenu

 • teeb  kindlaks kannatanu seisukorda,
 • võtab vastu otsuseid,
 • oskab elustada (nukk-mannekeenil),
 • oskab tagada ohutust kannatanu seisundi hindamisel;
 • oskab anda esmaabi teadvuseta ja šokiseisundis kannatanule;
 • oskab anda esmaabi luumurdude korral;
 • oskab käsitleda haavu ja verejookse;
 • oskab anda esmaabi mürgistuste ja söövituste korral;
 • oskab anda esmaabi põletuste ja külmakahjustuste korral.
 

 

Õppe sisu:

 1. Sissejuhatus

Esmaabi olemus, kannatanu seisundi hindamine, esmaabi andmise taktika

2. Elustamine
Uppunu elustamine; elustamine elektriga seotud õnnetuste jasüdameinfarkti korral; võõrkeha eemaldamine hingamisteedest; esmaabi osutamine ajukahjustuse korral.

3. Välised verejooksud ja šokk

Verejooksu peatamise võtted; shoki olemus ja selle tunnused

4. Haavad

Haavade teke; sidumise tehnika ja reeglid; kolmnurkrätiku kasutamine; praktiliste oskuste omandamine sidumisel.

5. Traumad ja luumurrud

Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus; luumurdudega kaasnevad ohud; liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused); lahastamise viisid.

6. Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused

7. Kursuse omandamise kontroll

Õpingu alustamise tingimused: viimase 3 aasta jooksul 16 akadeemilist t esmaabi põhikursus on läbitud
Õppeprotsessi kirjeldus/kasutatavad meetodid:
 • PowerPoint esitlus,
 • esmaabi videod,
 • loeng,
 • palju praktilist harjutamist,
 • igale osaleja  trükitud õppematerjalid.
Õppematerjalide loend: Esmaabi videod – http://www.redcross.ee/et/materjalid.html

https://www.youtube.com/watch?v=HM7PQ_cnfEA

https://www.youtube.com/watch?v=DdwdVT0vDoQ

http://www.ttk.ee/~mirge/haavad/haav_ja_verejooks.html

http://www.kliinikum.ee/aikliinik/images/stories/ESMAABI__loeng_2014_-uus.pdf

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.

Hindamine, nõuded lõpetamiseks:  Loengutes osalemine ja praktiliste tööde sooritamine.

Teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kontrollimine testi abil.

Väljastav dokument: Kersti Võlu Koolituskeskuse tunnistus.
Koolituse läbiviijad:  Tatjana Pjatkina, MA, koolitaja,  on läbinud EPR EA koolituse ja saanud vastava tunnistuse, mis annab  õiguse läbi viia esmaabikursuseid.

Mirge Orasmaa, koolitaja,  on läbinud EPR EA koolituse ja saanud vastava tunnistuse, mis annab  õiguse läbi viia esmaabikursuseid.