fbpx

Esmaabiandjate väljaõppekursus

Õppekava nimetus: Esmaabiandjate väljaõppekursus

Väljaõppekursuse aluseks on sotsiaalministri 14.dets. 2000.a määrusega nr 80 kehtestatud nõue.

Õppevaldkond:  Tervis ja heaolu
Õppekavarühm: Tervis
Sihtgrupp: Asutuste ja ettevõtete esmaabiandjad, autojuhid.  Samuti kõik, kes soovivad teadmisi esmaabi andmisest.
Õppekeel: eesti  keel või vene keel
Koolituse läbiviimise koht ja õppekeskkonna kirjeldus:  Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, Kooli 7, Jõhvi.

Koolituskeskuses (valminud 2010.a) on 7 õpperuumi, puhkeala, 2 tualetti ja  inva-WC, sissepääs liikumispuudega isikutele, parkla. Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks.

Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (magnettahvel, televiisor, 12 arvutid, igas auditooriumis dataprojektor, dokumendikaamera, digitahvel, video-kaamera, CD-mängija, videomagnetofon, paljundusmasin, tasuta WiFi ).

Maht:   Maht 16 akadeemilist tundi, millest kõik on kontaktõpe, sealhulgas 14 akadeemilist tundi teoreetilist õpet ja 2 akadeemilist tundi praktilisi harjutusi.
Õpieesmärgid: Eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.
Õpiväljundid: Koolitusel osalenu

 • oskab tagada ohutust kannatanu seisundi hindamisel;
 • oskab anda esmaabi teadvuseta ja šokiseisundis kannatanule
 • oskab anda esmaabi luumurdude korral;
 • oskab käsitleda haavu ja verejookse;
 • oskab anda esmaabi mürgistuste ja söövituste korral;
 • oskab anda esmaabi põletuste ja külmakahjustuste korral.
 

 

Õppe sisu:

 1. Sissejuhatus

Esmaabi olemus, kannatanu seisundi hindamine, esmaabi andmise taktika

2. Elustamine

Uppunu elustamine;  elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral; võõrkeha eemaldamine hingamisteedest; esmaabi osutamine ajukahjustuse korral.

3. Välised verejooksud ja sokk

Verejooksu peatamise võtted; shoki olemus ja selle tunnused

4. Haavad

Haavade teke; sidumise tehnika ja reeglid; kolmnurkrätiku kasutamine; praktiliste oskuste omandamine sidumisel.

5. Traumad ja luumurrud

Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus; luumurdudega kaasnevad ohud; liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused); lahastamise viisid.

6. Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused

7. Kursuse omandamise kontroll

Õppeprotsessi kirjeldus/

kasutatavad meetodid:

 • PowerPoint esitlus,
 • esmaabi videod,
 • loeng,
 • palju praktilist harjutamist,
 • igale osaleja  trükitud õppematerjalid.
Õppematerjalide loend: Esmaabi videod – http://www.redcross.ee/et/materjalid.html

https://www.youtube.com/watch?v=HM7PQ_cnfEA

https://www.youtube.com/watch?v=DdwdVT0vDoQ

http://www.ttk.ee/~mirge/haavad/haav_ja_verejooks.html

http://www.kliinikum.ee/aikliinik/images/stories/ESMAABI__loeng_2014_-uus.pdf

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.

Hindamine, nõuded lõpetamiseks:  Loengutes osalemine ja praktiliste tööde sooritamine.

Teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kontrollimine testi abil.

Väljastav dokument: Kersti Võlu Koolituskeskuse tunnistus.
Koolituse läbiviijad:  Tatjana Pjatkina, MA, koolitaja,  on läbinud EPR EA koolituse ja saanud vastava tunnistuse, mis annab  õiguse läbi viia esmaabikursuseid.

Mirge Orasmaa, koolitaja,  on läbinud EPR EA koolituse ja saanud vastava tunnistuse, mis annab  õiguse läbi viia esmaabikursuseid.