fbpx

Venekeelsete e-ametikirjade koostamine ja vormistamine

Õppekava nimetus: Venekeelsete e-ametikirjade koostamine ja vormistamine
Õppevaldkond: Humanitaaria ja kunstid
Õppekavarühm: Võõrkeeled ja – kultuurid
Sihtgrupp: Ettevõtete juhid, sekretärid, klienditeenindajad, kõik, kes oma töös puutuvad kokku venekeelsete e-ametikirjade koostamisega.
Õppekeel: vene keel
Koolituse läbiviimise koht ja õppekeskkonna kirjeldus:  Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, Kooli 7, Jõhvi.

Koolituskeskuses (valminud 2010.a) on 7 õpperuumi, puhkeala, 2 tualetti ja  inva-WC, sissepääs liikumispuudega isikutele, parkla. Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks.

Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (magnettahvel, televiisor, 12 arvutid, igas auditooriumis dataprojektor, dokumendikaamera, digitahvel, video-kaamera, CD-mängija, videomagnetofon, paljundusmasin, tasuta WiFi ).

Õppe maht:   4 akadeemilist tundi, millest kõik on kontaktõpe.
Õpieesmärgid: Õppida koostama nõuetekohaseid e-kirju vene keeles.
Õpiväljundid: Kursuse läbinu:

 • teab e-kirja koostamise nõudeid;
 • teab e-kirja vormistamise põhimõtteid;
 • oskab  koostada  nõuetele ja kirjakeele normidele vastavalt e-kirja.
 

Õppe sisu:

 • ametlik e-kiri – asutuse visiitkaart;
 • erinevad kirjavormid: kinnituskirjad, meeldetuletused, teated, kaaskirjad jne.;
 • E- kirja sisu sõnastamine (kirjades kasutatavad väljendid ja konstruktsioonid);
 • E- kirja vormistamine;
 • praktilised harjutused.
Õppeprotsessi kirjeldus/kasutatavad meetodid:
 • loeng,
 • arutelud,
 • praktilised näited ametikirjadest (soovi korral ka koolituse tellinud ettevõtte tekstidest),
 • praktilised harjutused.
Õppematerjalide loend: Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.
Hindamine, nõuded lõpetamiseks:  Loengus osalemine, praktiline töö – e –  kirjade koostamine.
Väljastav dokument: Kersti Võlu Koolituskeskuse tunnistus.
Koolituse läbiviija: Veera Sibrik, andragoog, vene keele õpetaja