fbpx

Registreerimine TASUTA eesti keele VEEBI kursustele algab 05.05.2020 kell 10.00


Integratsiooni Sihtasutus pakub eesti keele õppe võimalust täiskasvanutele (alates 18. eluaastast) A1, A2, B1, B2 ja C1 tasemel. Keeleõppevõimalusi on mitmeid, neist kõige traditsioonilisemad on keelekursused.
 
Eesti keele kursus arendab kõiki osaoskusi (kirjutamine, lugemine, kuulamine, rääkimine). arendab nii suulist kui ka kirjalikku väljendusoskust. Osaleja omandab kursuse käigus lisaks üldkeelele (suhtluskeel ning töö- ja ametialaga seotud teemad, ka tavaelus toimimiseks vajaliku erialase sõnavara (nt tööalane keeleoskus või teenindusega seotud valdkondades). Sõltuvalt keeleoskuse tasemest, oskab koolituse läbinu suhelda eesti keele alg-, kesk- või kõrgtasemel (sõltuvalt keeletasemest).
 
Järgmine võimalus kursustele registreerimiseks avaneb 5.05.2020 kell 10.00.
 
LISAINFO JA REGISTREERIMINE https://integratsioon.ee/eesti-keele-kursused-taiskasvanutele