fbpx

Онлайн! Правила гигиены для работников пищевых предприятий

Дата начала28.08.20 10:00
Дата конца28.08.20 15:15
Цена36.00€(с нсо)
ЯзыкPусский
КатегорияПищевая гигиена

PS! Обучение проходит в электронной среде.
В онлайн-обучении удобно участвовать через компьютер (это также возможно со смартфоном, планшетом). Убедитесь, что у вас хорошее интернет-соединение. Ноутбуки имеют встроенную камеру и микрофон. При использовании настольного компьютера рекомендуется добавить веб-камеру и наушники к настольному компьютеру, вы также можете использовать наушники для смартфона (если эта опция доступна).

Подробные инструкции будут отправлены участникам по электронной почте за день до начала тренинга.

Sihtrühm: kõik isikud, kes puutuvad vähemalgi määral kokku toidukäitlemisega.

Koolituse eesmärk: anda parimad teadmised ohutuks toidukäitlemiseks.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • toiduhügieeni põhimõtted
 • toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
  • mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
  • toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja –infektsioonid, mittenakkuslikud haigused
  • toidu säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll
  • käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
  • puhastamine ja desinfitseerimine
  • kahjuritõrje
  • isiklik hügieen
  • HACCP, enesekontrolli põhimõtted
  • toitu käsitlevad õigusaktid
  • toidukäitleja kohustused ja vastutus toiduhügieeni nõuete täitmise eest

Рассматриваемые темы:

 1. Принципы гигиены питания.
 2. Структура, технология, оборудование
 3. Микроорганизмы (биологические факторы риска при обеспечении безопасности питания). Факторы, влияющие на размножение
 4. Способы и условия сохранения пищи и температурный контроль.
 5. Болезни, распространяющиеся через пищевые продукты.
 6. Чистота, уборка и дезинфекция.
 7. Борьба с вредителями.
 8. Личная гигиена
 9. Система самоконтроля на пищевых предприятиях.
 10. Правовые акты, относящиеся к гигиене питания.

Koolituse lõppuks õppija:

 • Teab ja mõistab toidukäitleja kohustusi
 • Teab toidu saastumise põhjusi ja rakendab abinõusid
 • Oskab vältida toiduainete kaudu levivaid haigusi, toidumürgitusi, -infektsioone, toidu füüsikalist, keemilist ja mikrobioloogilist saastumist
 • Tunneb toidu säilitamise viise ja tingimusi ning toiduvalmistamisprotsessiga seotud nõudeid
 • Oskab kinni pidada toidukäitlemisettevõtte töötaja isiklikest ja üldhügieeninõuetest

Koolituse maht:  6 akadeemilist tundi.

Koolitus lõpeb testiga.

Поделись с друзьями

Регистрация на Курс

Ваш e-mail не будет опубликован.
Желаю получать информацию о курсах в данной области
Желаю получать информацию о новостях, специальный приложениях и скидках


Подтверждаю, что ознакомился с Правилами регистрации и беру на себя ответственность за возможные последствия

Мы успешно получили вашу заявку на посещения данного курса.