fbpx

Технический английский язык

Дата начала21.03.17 16:00
Дата конца21.03.17 17:30
Цена100.00€(без нсо)
ЯзыкPусский
КатегорияДругое
МестоKooli 7, Йыхви (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Kuupäev: 21.03.2017-13.04.2017 по вторникам и средам
Toimumisaeg: 16:00 – 17:30
Toimumiskoht: Kooli 7, Jõhvi
Maksumus: 83, 5 EUR +km
Kestvus : 16 ak.h

Õppekeel: vene

Sisu:

  • Erialase võõrkeele sõnavara. Erialase suunitlusega populaarteadusliku kirjanduse läbitöötamine ja refereerimine. Oma erialaga seotud ettekande ettevalmistamine ja esitamine.
  • Словарный запас иностранных слов по специальности. Проработка и  реферирование текстов по специальности. Подготовка и выступление с презентацией по специальности.

Eesmärgid:

  • Erialase võõrkeele omandamine tasemel B1, mis võimaldab suhelda eriala puudutavatel teemadel, oma töö tulemusi dokumenteerida ja ettekandeid teha.
  • Овладение иностранным языком на уровне В1, что позволяет общаться на темы по специальности, документировать результаты своей работы и делать презентации.

Õpiväljundid:

  • Ainekursuse läbimisel õppija: oskab rääkida elukutsevalikust, erialaõpingutest ja erialase karjääri erinevatest võimalustest, esitada küsimusi ja vastata küsimustele; oskab koostada CV-d ja sooviavaldust; saab aru üldtehnilise ja erialase suunitlusega tekstidest ; oskab koostada ja pidada informatiivseid ettekandeid; teab vähemalt 150 tehnika- ja erialast terminit.
  • После прохождения курса учащийся: умеет говорить о выборе профессии, учебе по специальности и различных возможностях карьеры по специальности, задавать и отвечать на вопросы; составлять CV и мотивационное письмо; понимает общетехнические и специализированные тексты; умеет составлять и проводить информативные презентации; знает не менее 150 технических/специализированных  терминов.

Õppemaht: 16 akad. tundi

Lektor: Natalja Denissova

Поделись с друзьями