„Использование активных и пассивных методов восстановительного лечения . Диагностика и дозировка нагрузки“

Дата начала21.09.18 10:00
Дата конца22.09.18 17:00
Продолжительность16 ак. ч.
Цена199.00€(без нсо)
ЯзыкPусский
КатегорияМедицина
МестоAia 48a, Нарва-Йыэсуу (Meresuu spa&hotel)

В стоимость входит: обучение, питание, проживание в 2-х местном номере, сертификат

Целевая группа: работники здравоохранения, семейные сестры, физиотерапевты

Koolituse eesmärk:

tutvustada taastusravi aktiivseid meetodeid (füsioteraapia ja tegevusteraapia, logopeed), nende kasutamise näidustusi ja vastunäidustusi.

 1. õppekava nimetus: Aktiivsete ja passiivsete taastusravi meetodite kasutamine. Diagnostika ja koormuste doseerimine
 2. õppekava rühm: Meditsiin
 3. õpiväljundid:

 koolitusel osalenu:

– teab taastusravis kasutatavaid aktiivseid ravimeetodeid enamesinevate haiguste ravis;
– oskab praktiliselt hinnata taastusravi vajadust enamesinevate tugi- liikumissüsteemi haiguste korral.

4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel: ei ole
5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: 16 ak.t auditoorset tööd

 1. õppe sisu:
 • Aktiivsed taastusravi meetodid ja nende kasutamise näidustused
 • Koormuste doseerimine taastusravis
 • Käe taastamise põhimõtted taastusravis.
 • Käe seisundi hindamine, esmase raviplaani koostamine
 • Praktiline testimine
 • Käe taastamiseks kasutatavad ravimeetodid. Näidustused, vastunäidustused. Koormuste doseerimine
 • Kokkuvõtted

7. õppekeskkonna kirjeldus:

 • Hubane, avar ruum loomuliku valgusega.
  Toimiv konditsioneer, mida on võimalik vastavalt vajadusele operatiivselt reguleerida.
  Laud registreerimiseks ja koolitusmaterjalidele.
  Ruum on sobiv data kasutamiseks (piisavalt pime dataprojektsiooni nägemiseks, piisavalt valge õppetööks).
 • Tehnikast:
  – Esitlusarvuti power point ettekannete tegemiseks. Esitlusarvutil on täielik ühilduvus kõikide MS Word ja MS Excel programmidega.
  – Dataprojektor
  – Pabertahvel + töötavad markerid;
  – Ekraan;
  – Hea Wifi ühendus.

      8.õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

 • õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.
 • loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal, tulekustutusvahendid ja nende kasutamine praktilise kustutusharjutuse läbi viimisel.
 1. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: tunnistus
 2. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus. Lektor : Dr. Ann Tamm SA TÜK

Информация :

tel 33 52 707 ; 53 475 016
tel 33 52 137 ; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Поделись с друзьями