fbpx

Esmaabiandja väljaõpe

Дата начала18.06.18 08:30
Дата конца19.06.18 16:00
Продолжительность16 ак. ч.
Цена86.40€(с нсо)
ЯзыкPусский
КатегорияПервая помощь
МестоMustamäe tee 5, III этаж, Таллинн (Таллинн)

Koolituse eesmärk: põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.

 1. õppekava nimetus: Esmaabiandja väljaõpe
 2. õppekava rühm: Tervishoid ja sotsiaalteenused
 3. õpiväljundid:

      Koolitusel osalenu:

 • Teab koolituse seaduslikke aluseid;
 • Oskab hinnata kannatanu seisundit;
 • Analüüsib tervisekahjustuse olukorda;
 • Kasutab elustamisvõtteid;
 • Eristab lihtsamaid tervisekahjustusi;
 • Oskab kasutada esmaabivahendeid;
 • Annab kannatanule stabiilse asendi;
 • Tunneb sidumise võtteid;
 • Oskab lahastada;
 • Oskab kutsuda kiirabi;

4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel:

Põhiharidus, vanus vähemalt 18 aastat
5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

Maht 16 tundi, millest kõik on kontaktõpe

 • õppe sisu:
 • Esmaabi olemus;

 

 • Kannatanu seisundi hindamine;
 • Esmaabi andmise taktika;
 • Uppunu elustamine;
 • Elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral;
 • Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest;
 • Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral;
 • Verejooksu peatamise võtted;
 • Šoki olemus ja selle tunnused;
 • Haavade teke;
 • Sidumise tehnika ja reeglid;
 • Kolmnurkrätiku kasutamine;
 • Praktiliste oskuste omandamine sidumisel;
 • Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus;
 • Luumurdudega kaasnevad ohud;
 • Liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused);
 • Lahastamise viisid;
 • Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused

7. õppekeskkonna kirjeldus:

 • Teooriaõpe toimub õppeklassides. Teooriaõppe praktilised harjutused sooritatakse õppeklassides. Sisekoolitused viiakse läbi tellija ruumides.
 • Õppeklassid on varustatud esitlusvahenditega ning näidisõppematerjalidega. On olemas vahendid kohvipauside läbiviimiseks (vee- ja kohviautomaadid jne).

      8.õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

 • Lektori poolt koostatud mahukad konspektid, näidis- ja videomaterjal; esmaabitarvikud (sidumismaterjal, desinfitseerimisvahendid jms); elustamismannekeenid (ANNE, BABY), mille peal on võimalik harjutada kaudset südame massaaži, palpeerida pulssi, hingamisteid avada ja teostada kunstlikku hingamist
 1. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Testi edukale sooritajale väljastatakse esmaabiandja tunnistus.
 2. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus.
 • Meditsiinitöötaja, kes on läbinud Eesti Punase Risti või muu pädeva asutuse esmaabiõpetajate koolituskursuse ning omab sellekohast tunnistust.
 • Rutt Mäeots – Anestesioloog, esmaabiõpetaja. On lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli ravi eriala. Kogemus koolitajana 26 aastat.
 • Irene Kamenik – Arst, esmaabiõpetaja. On lõpetanud Tartu Ülikooli arsti eriala. Kogemus koolitajana 25 aastat

NB! Koolitust on võimalik tellida sisekoolitusena asutusse kohapeale!

Lisainformatsioon:
tel 33 52 707 ; 53 475 016
tel 33 52 137 ; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Поделись с друзьями