fbpx

Exceli alg- ja kesktaseme koolitus

Дата начала26.04.18 11:00
Дата конца26.04.18 16:15
Продолжительность8 ак. ч.
Цена144.00€(с нсо)
ЯзыкЭстонский
КатегорияКомпьютерные курсы
МестоKooli 7, Йыхви (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Õppekava nimetus: Exceli koolitus “Alg- ja kesktase”

Õppekava rühm: Arvutikasutus

Õpiväljundid: 

Õppijal on põhioskused:

 • Microsoft Office Excel 2013 tõhusaks ja vajadustele vastavaks kasutamiseks teadmised tööviljakuse tõstmiseks;
 • tööks arvutustabelite ja lahtritega;
 • andmete redigeerimiseks ja sorteerimiseks;
 • andmete kopeerimiseks ja soovitud kujul kleepimiseks, teisaldamiseks ning kustutamiseks;
 • tööks ridade, veergude ja töölehtedega;
 • tööks aritmeetiliste valemite ja peamiste funktsioonidega;
 • lahtrite ja töölehe kujundamiseks, sh tingimuslikuks ja tabelina kujundamiseks;
 • tööks diagrammidega;
 • andmete kontrollimiseks ja printimiseks.

Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel: Õpingute alustamise tingimuseks on arvuti baasoskuste eelnev omandamine

Õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

Õppekava maht koos iseseisva tööga on kokku 40 tundi.

Toimub üks 5-tunnine koolituspäev, mille järgselt antakse osalejale kaasa e-materjal kogu teema kohta.

Õppeaja kestus on üks päev. Iseseisev töö toimub peale õppepäeva eeldatavalt 35 täistunni ulatuses, mida koolitaja toetab e-kursuse materjali kasutusvõimaluse pakkumise ja isikliku nõustamisega, aga eraldi ei kontrolli ega reguleeri.

35 tundi iseseisvat tööd tehakse peale koolituspäeva toimumist õpitut praktilises töös rakendades e-kursuse ja vajadusel koolitajapoolse individuaalse nõustamise toel. Nõustamine toimub e-kirja teel või mõne muu sidevahendi vahendusel (telefon, Skype, Google Hangouts jt). Nõustamise aluseks on õppija pöördumine koolitaja poole

Õppe sisu:

Koolitusel käsitletavad teemad:

EXCELI TÖÖVIHIKU AVAMINE, LOOMINE, SULGEMINE JA SALVESTAMINE

 • Töövihiku avamise ja sulgemise valikud ja kiirkäsud
 • Töövihiku loomine tühjana ja malle kasutades
 • Töövihiku salvestamise valikud, sh parooliga avamise ja muutmise kaitsmine, vaikekausta valik

EXCELI TÖÖRIISTAD

 • Menüüde ja käskude kuvamine
 • Exceli abiinfo
 • Kiirkäsuriba kasutamine tõhusamaks töötamiseks
 • Vaate suurendamise ja vähendamise tööriistad, sh hiirega vaate muutmine
 • Dokumentide ja rakenduste vaheline liikumine klaviatuuri abil

EXCELI TABEL, MÄRGISTAMINE JA LIIKUMINE

 • Exceli tabeli ülesehitus, lahtrite koordinaadid
 • Nimeboksi kasutamine tabelis liikumiseks ja lahtrite märgistamiseks
 • Veergude, ridade ja lahtrite märgistamine hiire ja klaviatuuriga
 • Tabelis liikumine ja lahtrite märgistamine Ctrl- ja Shift-klahvi abil

ANDMETE SISESTAMINE JA LAHTRITE VORMINGUD EXCELIS

 • Tekstide sisestamine ja vormindamine
 • Tekstiridade murdmine
 • Veergude laiuse ja ridade kõrguse muutmine teksti pikkuse ja suuruse põhjal
 • Lahtrite liitmine
 • Taande kasutamine lahtrites
 • Tekstide automaattäide
 • Arvude sisestamine ja automaattäide
 • Komakohtade kuvamine
 • Arvuvormingud, sh uue vormingutähise loomine
 • Kuupäeva sisestamine ja vormingud, sh nädalapäevade kuvamine kuupäeva lahtris
 • Aja sisestamine ja ajavormingud
 • Vormingupintsli kasutamine

EXCELI VALEMID JA FUNKTSIOONID

 • Valemite loomine
 • Summa funktsioon
 • Funktsioonide kopeerimine automaattäite abil
 • Keskmine, suurim ja väikseim funktsioon
 • Loendusfunktsioon – täidetud ja arvuga täidetud lahtrite loendamine
 • Funktsioonide vastuste kuvamine olekuribal
 • Suhteline ja absoluutne viitamine
 • Teiste töölehtede andmete kasutamine valemites
 • Teiste töövihikute andmete kasutamine valemites

TOIMINGUD TÖÖLEHTEDEGA EXCELIS

 • Teisaldamine, kopeerimine, kustutamine
 • Ümbernimetamine, saki värvi muutmine
 • Peitmine ja peidust väljatoomine
 • Erinevatel töölehtedel korraga sisu muutmine

TOIMINGUD VEERGUDE, RIDADE JA LAHTRITEGA EXCELIS

 • Veergude, ridade ja lahtrite lisamine, kustutamine ja teisaldamine
 • Veergude ja ridade peitmine, peidust väljatoomine
 • Veergude ja ridade rühmitamine

TÖÖLEHE JA AKNA KUVAMISE VALIKUD EXCELIS

 • Ridade ja veergude külmutamine
 • Tabeli vaate tükeldamine
 • Sama töövihiku mitmes aknas avamine
 • Avatud töövihikute automaatne sobitamine ekraanile

KLEEPIMISE VALIKUD EXCELIS

 • Sisu ja vormingu kleepimine
 • Valemite säilitamine ja kaotamine kleepimisel
 • Vormingu säilitamine ja kaotamine kleepimisel
 • Lingina kleepimine
 • Pildina kleepimine
 • Ridade ja veergude äravahetamine kleepimise valikuna

LAHTRITE JA TABELI VORMINDAMINE EXCELIS

 • Vormindamise üldised tööriistad ja põhjalikumad valikud
 • Valmis vormilaadide kasutamine ja uute salvestamine
 • Tingimusvormingu kasutamine ehk lahtrite automaatne vormindamine sisu põhjal
 • Tabelina vormindamine ja sellega lisanduvad tööriistad

TEGEVUSTE TAGASIVÕTMINE JA ENNISTAMINE EXCELIS

 • Tagasivõtmise ja ennistamise käsud menüüs, klaviatuuri kiirkäsk
 • Korraga mitme tegevuse tagasivõtmine ja ennistamine
 • Tegevuste tagasivõtmise omapära mitme töövihikuga samaaegselt töötades

SORTEERIMINE JA FILTREERIMINE EXCELIS

 • Kiirsorteerimise ja astmelise sorteerimise tööriistade kasutamine, nende erinevus
 • Filtreerimise tööriista kasutamine, sh arvu- ja tekstifiltrid

ANDMETE OTSIMINE JA ASENDAMINE EXCELIS

 • Lahtrite sisu otsimise ja asendamise tööriist, selle põhjalikumad valikud
 • Lahtrite vormingu otsimine ja asendamine

KOMMENTAARIDEGA TÖÖ EXCELIS

 • Kommentaaride lisamine, muutmine ja kustutamine
 • Kommentaaride korraga ja ükshaaval kuvamine
 • Kommentaaride printimine

PILTIDE JA GRAAFIKAOBJEKTIDE LISAMINE EXCELIS

 • Piltide ja graafikaelementide lisamine, muutmine ja haldamine
 • Taustapildi kasutamine

DIAGRAMMIDE JA MINIGRAAFIKUTE LISAMINE EXCELIS

 • Diagrammi tüübi valik vastavalt lähteandmetele
 • Lähteandmete muutmine ja diagrammi teisaldamine
 • Diagrammi laadi valik ja elementide kuvamine
 • Elementide muutmine diagrammil, sh lahtrite sisule viitamine tekstide kuvamiseks
 • Mallide kasutamine uute diagrammide kujundamisel
 • Minigraafikute lisamine ja valikud

ÕIGEKIRJA KONTROLL EXCELIS

 • Õigekirja kontrolliala määramine
 • Parandustega nõustumise ja tagasilükkamise valikud
 • Sõnastiku haldamine

PRINTIMINE EXCELIS

 • Küljenduse ja lehepiiri vaated
 • Ülemise rea ja vasakpoolse veeru printimine kõigil lehtedel
 • Printimise ala määramine
 • Päise ja jaluse haldamine

Õppekeskkonna kirjeldus:

Sisustus: töölaud piisavalt suure tööpinnaga arvutiga töötamiseks iga osaleja jaoks; mugavad toolid; suur seinaekraan. Ruumidel on pimendamise võimalus, et tagada ekraanil näidatava kerge jälgitavus ka päikeselise ilma korral.

Kasutatavad seadmed: dataprojektor; pikendusjuhtmed; piisava kiiruse ja mahuga wifi-ühendus kõigile osalejatele korraga ladusaks kaasatöötamiseks.

Kasutatavad õppevahendid: sülearvutid; arvutis koostatud projekteeritav esitlus; koolituseks tarvilik tarkvara ja ettevalmistatud materjalid koolituseks olulise teabega.

Õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud: E-kursuse keskkond, kus on teemaga seotud õppevideod, materjalid ja viited. E-kursuse keskkonda täiendab ja kaasajastab koolitaja järjepidevalt. Suuremate täienduste korral teavitatakse koolituse läbinuid e-kirja teel.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Lõpetamise nõudeks on koolituspäeval osalemine ja kaasatöötamine. Kõigile lõpetanutele väljastatakse koolituse läbimise kohta tõend.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Koolituse läbiviijaks on koolitaja, kellel on vajalikud isikuomadused ning piisav ettevalmistus ja oskused tulemuslikuks koolitamiseks. Koolitajal on eeskujulikud teadmised õpetatavas valdkonnas.

Koolitaja: Asko Uri

Lisainformatsioon:
OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus
tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Поделись с друзьями