fbpx

Joonestamine ja projekteerimine arvutil Autocad’i abil

Дата начала28.05.18 16:00
Дата конца27.07.18 17:30
Продолжительность60 ак. ч.
Цена1,188.00€(без нсо)
ЯзыкЭстонский, Pусский
КатегорияКомпьютерные курсы
МестоKooli 7, Йыхви (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Toimumisaeg:  kolm korda nädalas E,K,R kl 16:00-17:30

Sihtrühm: kõik, kes soovivad omandada elu- ja mitteeluruumide projekteerimise tehnikaid.

 1. õppekava nimetus: Joonestamine ja projekteerimine arvutil Autocad’i abil
 2. õppekava rühm: arvutikasutus
 3. õpiväljundid:
 • kontrollib lähtuvalt tehnilisele dokumentatsioonile komponentide olemasolu;
 • oskab kasutada tarkvara kasutajaliidest;
 • luua lihtsaid objekte, neid redigeerida ja muuta nende omadusi;
 • luua uusi ja kasutada olemasolevaid jooniseid;
 • vormistada, printida ja jagada jooniseid;
 • õppija oskab joonestada ja lugeda tehnilist joonist.

 

4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel: arvuti kasutamise oskus
5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: 60 ak.t sh auditoorse töö osakaal 60 ak.t

 1. õppe sisu:

Koolituse sisu:
– Geomeetriline joonestamine.

– Jooniste formaadid. Mõõtkava. Jooned, joonte liigid ja kasutusalad. Joonte laius ja valik. Jooniste vormistamine. Normkiri. Kirjanurk e. tiitelnurk. Kujutised ja mõõtmestamine.

– Kujutamise üldpõhimõtted. Kujutiste liigid: vaated, lõiked, ristlõiked, väljatoodud elemendid. Lihtsustused ja tinglikkused joonisel. Mõõtmestamise põhimõtted. Baasi mõiste mõõtmisel. Mõõtmestamiselemendid. Mõõtarvude kandmine joonisele. Masinaelementide kujutamine.

– Lahtivõetavad ja kinnisliited. Polt- ja tikkpoltliide. Keevisliide. Keevisõmblus. Hammasliide. Hammasülekanded. Selgitavate andmete märkimine joonisele.

– Erinevate materjalide kujutamine ja tähistamine joonisel. Pinnakaredus, selle märkimine joonisele. Termilise töötlemise märkimine joonisele. Tolerantsid ja istud joonisel. Pindade kuju- ja asendihälvete märkimine joonisele. Selgitavad märkused joonisel. Masinprojekteerimiseks kasutatav tarkvara.

– Masinprojekteerimiseks kasutatav tarkvara, levinumad lahendused. Masinprojekteerimise tarkvaras kasutatavad põhimõisted, käskude valik ja sisestamine. Jooniste koostamise alused.

– Peamised jooniste koostamiseks kasutatavad objektid ja nende parameetrid. Objektide moodustamine hiire abil ja koordinaatide sisestamisega klaviatuurilt. Mõõtmed.

– Joonise elementide mõõtmed, nende lisamine. Mõõtmete omaduste ja paigutuse valik. Mõõtmete, tolerantside ja kuju täpsusnõuete tähistamine joonisel Objektide massiivid.

Praktiline osa – 10 tundi Objektidega manipuleerimine joonisel – Objektide parameetrite muutmine, objektide sidumine teiste objektidega. Kihtide kasutamine joonisel.

7. õppekeskkonna kirjeldus:

 • Hubane, avar ruum loomuliku valgusega.
  Toimiv konditsioneer, mida on võimalik vastavalt vajadusele operatiivselt reguleerida.
  Laud registreerimiseks ja koolitusmaterjalidele.
  Ruum on sobiv data kasutamiseks (piisavalt pime dataprojektsiooni nägemiseks, piisavalt valge õppetööks).
 • Tehnikast:
  – Esitlusarvuti power point ettekannete tegemiseks. Esitlusarvutil on täielik ühilduvus kõikide MS Word ja MS Excel programmidega.
  – Dataprojektor
  – Pabertahvel + töötavad markerid;
  – Ekraan;
  – Hea Wifi ühendus.

      8.õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

 • õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.
 • loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal, tulekustutusvahendid ja nende kasutamine praktilise kustutusharjutuse läbi viimisel.
 1. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: tunnistus
 2. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus. Kõrgharidus ja/või töökogemus õpetatavas valdkonnas

 

Koolitaja: Natella Mihhailova

NB! Võimalik on kursuse läbiviimine ka Teie ettevõttes kohapeal.

Lisainformatsioon:
tel 33 52 707 ; 53 475 016
tel 33 52 137 ; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

 

Поделись с друзьями