fbpx

Химическая безопасность. Биоциды.

Дата начала09.11.20 10:00
Дата конца09.11.20 17:00
Продолжительность8 ак. ч.
Цена136.80€(с нсо)
ЯзыкPусский
КатегорияДругое
МестоKooli 7, Йыхви (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Лектор: Мари-Лиис Штрик-Отт более десяти лет работала менеджером по качеству и безопасности в различных химических предприятиях Эстонии. Она окончила Тартуский университет по специальности «Экологические технологии» и получила степень магистра по эргономике в Эстонском университете естественных наук.

Цель обучения: предоставить участникам обзор требований по безопасности при работе с химическими веществами в Европейском Союзе и Эстонии, включая требования / обязательства REACH и CLP, а также действия, необходимые для их соблюдения.

Целевая группа : специалисты и представители  по рабочей среде, лица, ответственные за химическую безопасность на предприятиях, фирмах соприкасающихся с химикатами.

Koolitusel läbitavad teemad:

KEMIKAALIOHUTUSE nõuded ja kohustused
REACH – Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine
CLP –kemikaalide klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine
Biotsiidimäärus
Kemikaaliseadus ja rakendusaktid
Töötervishoiu ja tööohutuseseadusest tulenevad kohustused

OHUTUSE TAGAMINE
Kemikaalide mõju tervisele ja keskkonnale
Kemikaali ohutuskaart: üldnõuded ning kokkupuutestsenaariumid, kasutustingimused ja riskijuhtimise meetmed

TÖÖANDJA JA TÖÖTAJA KOHUSTUSED NING ÕIGUSED KEMIKAALIOHUTUSE TAGAMISEL.
Kemikaaliohutuse rakendamine töökeskkonnas. Ühis- ja isikukaitsevahendite valik ning kasutamine.Tegutsemine hädaolukorras, õnnetusjuhtumi korral, esmaabi.

BIOTSIIDI KASUTAMISE ERISUSED.
Tööandja kohustused ja õigused töötamiselbiotsiididega
Töötaja kohustused ja õigused töötamisel biotsiididega
Teadmiste kontroll (test valikvastustega)

Koolituse järgselt õppija:

  • Teab erinevaid kemikaaliohutusega seotud õiguslikke regulatsioone
  • Tunneb kemikaalide jaotumist ja märgistamist;
  • Oskab hinnata kemikaalidest tulenevaid ohte;
  • Leiab erinevatest allikatest olulist lisainformatsiooni;
  • Mõistab isikukaitsevahendite kasutamise tähtsust;
  • Teab enda õigusi ja kohustusi kemikaalide, s.h. biotsiidide käitlemisel;
  • Oskab leida infot Eestis lubatud biotsiidide kohta.

Teoreetilisele osale järgneb teadmiste kontroll.

Koolituse kestus: 8 akadeemilist tundi

Osalejatele väljastatakse tunnistus.

Поделись с друзьями

Регистрация на Курс

Ваш e-mail не будет опубликован.
Желаю получать информацию о курсах в данной области
Желаю получать информацию о новостях, специальный приложениях и скидках


Подтверждаю, что ознакомился с Правилами регистрации и беру на себя ответственность за возможные последствия

Мы успешно получили вашу заявку на посещения данного курса.