Puidu või puidupõhiste materjalide töötlemine CNC-tööpingil

Дата начала26.05.17 17:00
Дата конца16.06.17 20:00
ПродолжительностьНеизвестно
Цена-
ЯзыкPусский
КатегорияРабочая среда
МестоKooli 7, Йыхви (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Toimumisaeg: 26.05.2017
Toimumisaeg: 17.00-20.00
Toimumiskoht: IVKHK Kutse 13, Jõhvi
Maht: 80h( 20 auditoorset+ 60 praktikat)
Maksumus : tasuta

õppekeel : vene

 

Sihtrühm:

Erialal töötavad inimesed või varasem õpi või töökogemus. Inimesed, kes vajavad täiendõpet

oma professionaalsuse täiendamiseks ja töö säilitamiseks.

Õpiväljundid.

*  tunneb CNC töötlemiskeskuste ehitust ja tööpõhimõtteid ning puit- ja puidupõhiste

        materjalide lõiketöötlemise režiime;

 *  kirjeldab kasutatavate lõikeriistade erisusi, seadistamise nõudeid ja kontrollib nende

         seisukorda ning vastavust tööoperatsioonile

 *  kavandab tööprotsessi tegevust arvestades lähteülesannet, toote valmistamiseks

         koostatud joonis ja programmi, toorikute kvaliteeti, töötlemiskeerukust ja

          töötlemiskeskuse võimalusi

 *  kontrollib lõikeriista seisukorda ja vastavust tööoperatsioonile

 *  käivitab, seadistab ja seiskab CNC töötlemiskeskuse vastavalt valmistajatehase

         juhisele

  * valib olemasolevatest programmidest sobiva ja valmistab detailid, hindab nende

         vastavust tööülesandes antud kvaliteedinõuetele

   *  reageerib pingi veateadetele, eristab ja salvestab need arvestades valmistajatehase

           etteantud juhiseid

 

Lisainformatsioon:
OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus
tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Поделись с друзьями