fbpx

Rahaasjade planeerimise põhitõed (võlanõustamine)

Дата начала20.04.20 09:00
Дата конца23.04.20 15:00
Продолжительность32 ак. ч.
ЦенаБесплатно
ЯзыкЭстонский
КатегорияСаморазвитие
МестоKooli 7, Йыхви (Kersti Võlu Koolituskeskus)

KOOLITUS ON EDASI LÜKATUD. UUED KUUPÄEVAD TÄPSUSTAMISEL!

Sihtrühm: Madalama haridustaseme ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid, kelle saadav brutotöötasu on madalam kui 75% Eesti keskmisest palgast ehk alla 960.- euro.

Koolituse eesmärk:  Koolituse tulemusel on õppijal teadmised finantsressursside planeerimisest, pere eelarve koostamisest, oskab arukalt majandada ja analüüsida soovitu vajalikkust.

Koolituspäevad on: 20.04, 21.04, 22.04, 23.04

Koolituse läbinu:
Tunneb planeerimise põhimõtteid;
Oskab (pere)eelarvet koostada;
Oskab analüüsida soetamisega seotud finantsaspekte;
On teadlik säästmise ja investeerimise erinevatest teguritest ja võimalustest;
On teadlik finantsriskidest ja teab nende juhtimise meetodeid.

Koolituse sisu:
• Miks planeerida?
• Kuidas raha tuleb ja kuhu läheb? Pere eelarve;
• Finantseesmärkide seadmine- lühi- ja pikaajalised.
• Tarbimise valikud ja rahastamine;
• Laen, liising, järelmaks, krediitkaardid ja arvelduskrediit;
• Säästmine. Reservi loomine. Kogumine;
• Investeerimine (strateegiad, võimalused);
• Riskid. Kindlustus. Eraisiku pankrott.

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 75 %, sh grupitöödes osalemine ja praktiliste ülesannete lahendamine.

Lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Koolitaja: Ene Mändla

Поделись с друзьями