fbpx

Sõnad selgeks sõnastikuta

Дата начала28.09.16 16:00
Дата конца07.12.16 17:30
Продолжительность20 ак. ч.
Цена99.00€(без нсо)
ЯзыкЭстонский

Sõnad selgeks sõnastikuta (koostöös TTÜ Virumaa Kolledžiga)

Kursuse sisu: Kuidas sõnad keelde tulevad. Sõnade tuletamine. Nimisõna-, omadussõna-, määrsõna- ja tegusõnaliited. Liitsõnad. Sünonüümia, antonüümia. Fraseoloogilised väljendid. Sobiva sõna valik. Rektsioon. Sõnavara rikastamisel põhinevad suulised ja kirjalikud ülesanded.

Maht tundides: 16 ak.t

Eesmärk: Anda teadmisi eesti keele sõnamoodustusviisidest ja laiendada ning aktiviseerida õppijate sõnavara.

Õpiväljundid: Kursuse läbimisel teab õppija enamkasutatavaid nimi-, omadus-, määr- ja tegusõnaliiteid; oskab ühest sõnaliigist vastava liite abil teist moodustada; teab enamkasutatavate sõnade sünonüüme ja antonüüme; teab vähemalt 10 fraseologismi eesti keeles ja nende vasteid vene keeles; ei eksi enimkasutatavate verbide rektsioonis.

Hindamiskriteeriumid: Kursus on läbitud, kui õppija osaleb aktiivselt vähemalt 75% kontaktõppe
tundidest ja sooritab edukalt lõputöö.

Lisainformatsioon ja registreerimine:
tel 33 52 707 ; 53 475 016
tel 33 52 137 ; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Поделись с друзьями