fbpx

Tabelarvutuse algkursus (MS Excel)

Дата начала24.09.18 17:30
Дата конца30.11.18 20:00
Продолжительность60 ак. ч.
Цена1,188.00€(с нсо)
ЯзыкЭстонский, Pусский
КатегорияКомпьютерные курсы
МестоKooli 7, Йыхви (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Toimumisaeg:  kolm korda nädalas E, K, R: kl 17:30-20:00

Eesmärgid:

Anda elementaarsed teadmised ja oskused tabelarvutusprogrammiga töötamiseks.

 1. õppekava nimetus: Tabelarvutuse algkursus (MS Excel)
 2. õppekava rühm: arvutikasutus
 3. õpiväljundid:

Kursuse läbinu

-tunneb tabeli programmi töökeskkonda,

-oskab koostada, vormindada ja printida tabeleid, mis sisaldavad lihtsamaid valemeid;

-oskab koostada lihtsamaid erinevat tüüpi diagramme.

4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel: arvuti kasutamise oskus
5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: 60 ak.t sh auditoorse töö osakaal 60 ak.t

 1. õppe sisu:

Töö alustamine. Vihik (raamat), fail, tööleht, read, veerud, lahtrid. Erinevate andmetüüpide sisestamine ja redigeerimine. Tabeli kuju muutmine, ridade ja veergude lisamine ja kõrvaldamine, lahtri kõrgus ja veeru laius. Andmete paigutus lahtris, värvimine, raamjooned. Valemid, aadressid. Lihtsamad funktsioonid. Andmete kopeerimine ja teisaldamine. Andmete ümardamine ja arvutuste täpsus. Diagrammid. Printimine.

7. õppekeskkonna kirjeldus:

 • Hubane, avar ruum loomuliku valgusega.
  Toimiv konditsioneer, mida on võimalik vastavalt vajadusele operatiivselt reguleerida.
  Laud registreerimiseks ja koolitusmaterjalidele.
  Ruum on sobiv data kasutamiseks (piisavalt pime dataprojektsiooni nägemiseks, piisavalt valge õppetööks).
 • Tehnikast:
  – Esitlusarvuti power point ettekannete tegemiseks. Esitlusarvutil on täielik ühilduvus kõikide MS Word ja MS Excel programmidega.
  – Dataprojektor
  – Pabertahvel + töötavad markerid;
  – Ekraan;
  – Hea Wifi ühendus.

      8.õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

 • õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.
 • loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal, tulekustutusvahendid ja nende kasutamine praktilise kustutusharjutuse läbi viimisel.
 1. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: tunnistus
 2. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus.Kõrgharidus ja/või töökogemus õpetatavas valdkonnas

Koolitaja: Natella Mihhailova

NB! Võimalik on kursuse läbiviimine ka Teie ettevõttes kohapeal.

Lisainformatsioon:
tel 33 52 707 ; 53 475 016
tel 33 52 137 ; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Поделись с друзьями