fbpx

Töökeskkonna ohutegurid ning riskianalüüsi koostamine

Дата начала11.10.17 09:00
Дата конца11.10.17 16:00
Продолжительность8 ак. ч.
Цена78.00€(без нсо)
ЯзыкЭстонский
КатегорияРабочая среда
МестоKooli 7, Йыхви (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Kuupäev: 11.10.2017
Toimumisaeg: 09:00 – 16:00
Toimumiskoht: Kooli 7, Jõhvi
Maht: 8 ak.t.
Maksumus: 65 EUR, hinnale lisandub käibemaks

Vastavalt Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse § 13 p1 lg3 on tööandja kohustatud korraldama töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele.

Töökeel: eesti keel

Sihtgrupp: töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed, keskastme juhid.

Eesmärk: anda koolitatavatele algteadmised  riskianalüüside koostamiseks.

Õpiväljundid

Koolitusel osalenu:

  • oskab välja selgitada töökeskkonna põhiprobleeme;
  • teab millised eeltöid oleks vajalik ära teha enne riskianalüüsiga alustamist;
  • teab kuidas infot koguda;
  • oskab  hinnata riskitegureid;
  • oskab koostada ilmnenud puuduste kõrvaldamise plaani.

Sisu:
1.Mis on töökeskkonna riskianalüüs ja miks seda vaja on?
2.Riskianalüüsi läbiviimise protsessi ülesehitus.
3.Ohutegurite väljaselgitamine töökeskkonnas: füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühhosotsiaalsed ohutegurid ja nende tuvastamise võimalused.
4.Ohustatud inimeste väljaselgitamine.
5.Riski suuruse hindamine ja olemasolevate ettevaatusabinõude piisavuse hindamine.
6. Riskianalüüsi tulemuste kasutamine: dokumenteerimine ja  analüüsimine ning tegevuskava koostamine.

Hindamise viis: teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kontrollimine testi abil.

Koolitaja: MA Jüri Kuzmin, töökeskonnaspetsialistide koolitaja

NB! Koolitust on võimalik tellida sisekoolitusena asutusse kohapeale!

Lisainformatsioon:
tel 33 52 707 ; 53 475 016
tel 33 52 137 ; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Поделись с друзьями