fbpx

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppekursus

Дата начала14.11.17 11:00
Дата конца16.11.17 18:00
Продолжительность24 ак. ч.
Цена198.00€(без нсо)
ЯзыкPусский
КатегорияРабочая среда
МестоKooli 7, Йыхви (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Kuupäevad: 14-16.11.2017
Toimumisaeg: 11:00-18:00
Toimumiskoht: Kooli 7, Jõhvi
Maht: 24 ak.t
Maksumus: 165 EUR, hinnale lisandub käibemaks
NB! Kui ühest ettevõttest on 3 ja enam osalejat siis on soodustus 5% 

Igas ettevõttes ja asutuses, sõltumata selle suurusest, peab olema määratud töökeskkonnaspetsialist, kelle ülesandeks on korraldada organisatsiooni töötervishoiu ja tööohutusalane tegevus vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele. Kui organisatsioonis töötab kümme või enam töötajat, siis tuleb töötajatel endi hulgast valida ka töökeskkonnavolinik. Organisatsioonis kus töötab 50 või enam töötajat tuleb moodustada lisaks ka töökeskkonnanõukogu ja valida sinna liikmed. Tööandja kohustuseks on korraldada nii töökeskkonnaspetsialistile,  töökeskkonnavolinikule kui ka töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe.

Sihtgrupp: töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonna spetsialistid, personali- ja koolitusjuhid

Õppekeel: vene keel

Koolituse eesmärk:
• saada ülevaade olulistest töökeskkonna õigusaktidest;
• saada töötervishoiu- ja tööohutusalast teavet;
• mõista õppija töökeskkonnast tulenevaid ohtusid;
• omandada uusi oskuseid ning õppida neid kasutama igapäevatöös.

Õpiväljundid

Koolituse lõpetanu:
• 
teab töötervishoiu ja tööohutuse korralduse nõudeid riigi ja ettevõtte tasandil;
• orienteerub tööseadusandluses, töökeskkonna süsteemis ning riikliku järelevalve tavades;
• tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
•  selgitab tööõnnetuse ja kutsehaigestumise põhjuseid, nende ennetamise võimalusi;
• kirjeldab riskianalüüsi olemust, riskide hindamise meetodeid ning nende ohjamiseks kasutatavaid abinõusid;
• oskab koostada töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes;
• kirjeldab sisekontrolli läbiviimist, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava ning töötajate sisekontrolli kava koostamist.

Õppesisu:
• töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi tasandil, töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja seonduvad määrused;
• töökeskkonna-alased mõisted;
• tööandja ja töötaja õigused ja kohustused;
• töökeskkonna struktuurid (spetsialist, volinik, nõukogu), erinevate osapoolte ülesanded;
• ettevõtte tööohutuse  ja töötervishoiu korraldus;
• töötaja ja tööandja koostöö;
• töökeskkonna füüsikalised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele;
• õnnetusoht ja peamised õnnetuste põhjused;
• töötajate tervisekontrolli korraldus;
• töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid, ergonoomia;
• töökeskkonna keemilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele;
• töökeskkonna bioloogilised ohutegurid ja nende mõju töötaja tervisele;
• isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord;
• ohumärguannete kasutamise nõuded töökohal;
• töökeskkonna riskianalüüs, terviseriskide hindamise erinevad meetodid;
• sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava;
• riskide ohjamise abinõud;
• tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine).

Hindamise viis: teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kontrollimine testi abil.

Koolitaja: MA Jüri Kuzmin, töökeskonnaspetsialistide koolitaja

NB! Koolitust on võimalik tellida sisekoolitusena asutusse kohapeale!

Lisainformatsioon:
tel 33 52 707 ; 53 475 016
tel 33 52 137 ; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Поделись с друзьями