fbpx

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppekursus

Дата начала11.04.17 09:00
Дата конца13.04.17 16:00
Продолжительность24 ак. ч.
Цена198.00€(без нсо)
ЯзыкЭстонский
КатегорияРабочая среда
МестоKooli 7, Йыхви (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Kuupäevad: 11.04.2017-13.04.2017
Toimumisaeg: 09:00-16:00
Toimumiskoht: Kooli 7, Jõhvi
Maht: 24 ak.t
Maksumus: 165 EUR, hinnale lisandub käibemaks
NB! Kui ühest ettevõttest on 3 ja enam osalejat siis on soodustus 5% 

Sihtgrupp: töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonna spetsialistid, personali- ja koolitusjuhid

Õppekeel: eesti keel

Koolituse eesmärk:
• saada ülevaade olulistest töökeskkonna õigusaktidest;
• saada töötervishoiu- ja tööohutusalast teavet;
• mõista õppija töökeskkonnast tulenevaid ohtusid;
• omandada uusi oskuseid ning õppida neid kasutama igapäevatöös.

Õpiväljundid

Koolituse lõpetanu:
• 
teab töötervishoiu ja tööohutuse korralduse nõudeid riigi ja ettevõtte tasandil;
• orienteerub tööseadusandluses, töökeskkonna süsteemis ning riikliku järelevalve tavades;
• tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
•  selgitab tööõnnetuse ja kutsehaigestumise põhjuseid, nende ennetamise võimalusi;
• kirjeldab riskianalüüsi olemust, riskide hindamise meetodeid ning nende ohjamiseks kasutatavaid abinõusid;
• oskab koostada töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes;
• kirjeldab sisekontrolli läbiviimist, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava ning töötajate sisekontrolli kava koostamist.

Õppesisu:
• töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi tasandil, töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja seonduvad määrused;
• töökeskkonna-alased mõisted;
• tööandja ja töötaja õigused ja kohustused;
• töökeskkonna struktuurid (spetsialist, volinik, nõukogu), erinevate osapoolte ülesanded;
• ettevõtte tööohutuse  ja töötervishoiu korraldus;
• töötaja ja tööandja koostöö;
• töökeskkonna füüsikalised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele;
• õnnetusoht ja peamised õnnetuste põhjused;
• töötajate tervisekontrolli korraldus;
• töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid, ergonoomia;
• töökeskkonna keemilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele;
• töökeskkonna bioloogilised ohutegurid ja nende mõju töötaja tervisele;
• isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord;
• ohumärguannete kasutamise nõuded töökohal;
• töökeskkonna riskianalüüs, terviseriskide hindamise erinevad meetodid;
• sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava;
• riskide ohjamise abinõud;
• tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine).

Hindamise viis: teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kontrollimine testi abil.

Koolitaja: MA Jüri Kuzmin, töökeskonnaspetsialistide koolitaja

NB! Koolitust on võimalik tellida sisekoolitusena asutusse kohapeale!

Lisainformatsioon:
tel 33 52 707 ; 53 475 016
tel 33 52 137 ; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Поделись с друзьями