fbpx

Tornkraana juhi kursus

Дата начала21.05.18 08:30
Дата конца23.05.18 16:00
Продолжительность32 ак. ч.
Цена378.00€(с нсо)
ЯзыкPусский
КатегорияТехнологии
МестоMustamäe tee 5, III этаж, Таллинн (Таллинн)

TEOORIA KURSUS
HIND: 315 € + km
 (kursuse hind sisaldab toitlustamist)
KESTUS: teooriaõpe 32 akad tundi + praktika 64 akad tundi omas ettevõttes + eksam 8 akad tundi
Tunnistuse saamise eelduseks on praktilise kogemuse omamine vähemalt 64 akad tundi omas ettevõttes

PRAKTIKA KURSUS
HIND: 1278 € + km 
(kursuse hind sisaldab toitlustamist)
KESTUS: teooriaõpe 32 akad tundi +
praktika 64 akad tundi koolituskeskuse poolt + eksam 8 akad tundi
Praktikakoht on koolituskeskuse poolt

Õppekava nimetus: Tornkraana käitaja ja troppija koolitus

Õppekavarühm: Tehnikaalad

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad töötada tornkraana või statsionaarse noolkraana käitajana ning

troppijana.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • Tunneb koolituse seaduslikke aluseid;
 • Eristab erinevaid troppide liike;
 • Analüüsib tropiharude kaldenurga mõju tropi kandevõimele;
 • Teostab töökeskkonna tööeelset ülevaatust;
 • Valib tööks sobivad tropid;
 • Tunneb troppide ehitust;
 • Tunneb troppide väljapraakimise põhjuseid;
 • Tunneb koormate troppidega sidumise mooduseid;
 • Teab koormate haakimise korda konksudega ja haaratsitega;
 • Teeb kindlaks koorma kaalu;
 • Tunneb traaversite kasutamise põhimõtteid;
 • Teab laadimistööde põhimõtteid;
 • Analüüsib tropilipikutele kirjutatud andmeid;
 • Teab troppide arvutuslikke tugevuse tagavarasid;
 • Oskab signaliseerida;
 • Tunneb kraanade erinevaid liike;
 • Teab tornkraanade tööpõhimõtteid;
 • Tunneb kabiinis töötamise ohutusnõudeid.
 • Oskab käsitseda kraana juhtseadmeid;
 • Teostab tõstetöid ohutute töövõtetega;
 • Tunneb kraana ohutusseadmeid;
 • Analüüsib kraanadega töötamise ohtusid;
 • Tunneb kraana ehitust;
 • Tunneb kraana tehnilise kontrolli teostamise korda;
 • Teab kraana kasutamise järelevaataja töö põhimõtteid;
 • Tunneb esmaabi andmise põhimõtteid;
 • Teab töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõudeid tööks vajalikul määral;
 • Teab seadme ohutse seaduse nõudeid kraana käitajale vajalikul määral;
 • Oskab tegutseda tööõnnetuse korral.

Õpingute alustamise tingimused: Põhiharidus, vanus vähemalt 18 aastat

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 96 akadeemilist tundi, millest 32 on auditoorset loengut ja 64 praktikat (praktikat võib sooritada omas ettevõttes ning praktika läbimisena võetakse arvesse ka varasema töö käigus omandatud kogemus).

Õppe sisu:

 • Troppimistööde olemus;
 • Tõstetrossid, -ketid, -lindid, -vööd;
 • Tropikonksud, kraana tõstekonksud, tõsterõngad;
 • Kousid, seeklid, trossilukud, tõstesilmad;
 • Kaubaaluste tõstekahvlid;
 • Koormustabel;
 • Mitmeharulised kett-tropid, kett-troppide tähistusetiketid;
 • Haaratsid, tõsteklambrid;
 • Traaversid, tõsteraamid, tõstekastid;
 • Tropietiketid, nurgakaitsed;
 • Troppide sidumine ja haakimine;
 • Tropiharude kaldenurga mõju tropi kandevõimele;
 • Koorma raskuskeskme määramine;
 • Koorma kaalu määramine;
 • Tööterritooriumi ja töövahendite tööeelne kotroll;
 • Ohutuse tagamine tööterritooriumil;
 • Troppide praakimise kord;
 • Enamlevinud vigastused troppidel;
 • Signaliseerimise kord;
 • Troppimistööde käigus enamlevinud tööõnnetused ja nende ärahoidmine;
 • Troppimistööde ohutusjuhend;
 • Kraana üldine ehitus ja nende erinevad liigid;
 • Kraanade ohutusseadmed;
 • Kraana tööeelne ülevaatus;
 • Rööbasteed;
 • Töökoha ettevalmistamine ja ohutuse tagamine;
 • Nõuded kraana konksule ja konksuhoidjale;
 • Kraana sõidumehhanismide töö põhimõte;
 • Kraanaga töötamise võtted;
 • Tegutsemine tööõnnetuse korral;
 • Isikukaitsevahendid ja nende kasutamine;
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus;
 • Esmaabi osutamine;
 • Praktiliste töövõttete harjutamine töökeskkonnas.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Teooriaõpe toimub õppeklassides. Teooriaõppe praktilised harjutused sooritatakse õppeklassides. Sisekoolitused viiakse läbi tellija ruumides. Tööpraktika läbitakse koolituskeskuse praktikaettevõttes või õpilase omas ettevõttes.Õppeklassid on varustatud esitlusvahenditega ning näidisõppematerjalidega. On olemas vahendid kohvipauside läbiviimiseks (vee- ja kohviautomaadid jne).

Õppematerjalide loend:

 • Seadme ohutuse seadus;
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus;
 • Troppimistööde ohutusjuhend;
 • Kraana kasutusjuhendid
 • „Autokraanad“. A. Zaitsev; M. Polossin; 1997.a
 • „Juhendmaterjale kraanajuhtidele ja troppijatele“. V. Vergazov. 1972.a
 • Koolituskeskuse koostatud õppematerjalid.

Lõpetamise tingimused: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 32 tunnisel teooriakoolitusel ning praktika läbimine mahuga vähemalt 96 tundi. Suulise eksami sooritamine.

Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Hindamismeetod – suuline eksam; praktika läbimine.

Hindamiskriteerium – õpilane vastab suuliselt eksamiküsimustele; Õpilane sooritab praktika vastavalt praktikaprogrammile.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid: Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja praktilise töö kogemus lähtuvalt koolituse spetsiifikast. Oskus ja soov oma teadmisi õpilastele edasi anda.

LEKTORID:
Jevgeni Gartman – Mootorsõiduki juhi õpetaja, tõsteseadmete spetsialist. On läbinud Tallinna Polütehnilise Instituudi insener-mehaaniku eriala. Omab 35-aastast kogemust koolitajana.

KELLAAJAD:
Õppetöö kl. 8.30 – 16.00
Lõunavaheaeg kl. 11.45 – 12.45

TOIMUMISE KOHT:
Tallinn, Mustamäe tee 5, III korrus, ruum nr 304
Bussipeatused: Välja, Pirni ja Hipodroomi
Autobussid nr 16, 21, 21B, 22, 26, 26A, 33, 47 või trollibussid nr 1, 5, 6 ja 7

KURSUSE TELLIMISEL ETTEVÕTTESSE:
Kursuse toimumise kuupäevad ja kellaajad valib tellija ning kursuse tasu arvestatakse grupi hinnana

VÄLJASTATAV DOKUMENT:
Tornkraana juhi pädevustunnistus

Поделись с друзьями