fbpx

Troppija ja alla ning üle 5t tõstejõuga maastjuhitava sillatüüpi kraana juhi kursus

Дата начала30.07.20 10:00
Дата конца31.07.20 17:00
Продолжительность16 ак. ч.
Цена172.80€(с нсо)
ЯзыкPусский
КатегорияТехнологии
МестоKooli 7, Йыхви (Kersti Võlu Koolituskeskus)

TEOORIA KURSUS

Praktika-toendi-vorm-alla-ja-ule-5t-kraanajuht-ja-troppija

Troppija ja alla ning üle 5t tõstejõuga maastjuhitava sillatüüpi kraana juhi kursus: 

Õppekava nimetus: Väljaspool kraanat asuvast juhtpuldist juhitava sildkraana ja konsoolkraana käitaja(tõstevõimega üle 5 tonni) ning troppija koolitus

Õppekavarühm: Tehnikaalad

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad töötada väljaspool kraanat asuvast juhtpuldist juhitava üle 5 tonnise tõstevõimega sild- või konsoolkraana käitajana ja troppijana

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • Tunneb koolituse seaduslikke aluseid;
 • Eristab erinevaid troppide liike;
 • Analüüsib tropiharude kaldenurga mõju tropi kandevõimele;
 • Teostab töökeskkonna tööeelset ülevaatust;
 • Valib tööks sobivad tropid;
 • Tunneb troppide ehitust;
 • Tunneb troppide väljapraakimise põhjuseid;
 • Tunneb koormate troppidega sidumise mooduseid;
 • Teab koormate haakimise korda konksudega ja haaratsitega;
 • Teeb kindlaks koorma kaalu;
 • Tunneb traaversite kasutamise põhimõtteid;
 • Teab laadimistööde põhimõtteid;
 • Analüüsib tropilipikutele kirjutatud andmeid;
 • Teab troppide arvutuslikke tugevuse tagavarasid;
 • Oskab signaliseerida;
 • Tunneb kraanade erinevaid liike;
 • Teab sildkraanade tööpõhimõtteid;
 • Oskab käsitseda kraana juhtpulti;
 • Teostab tõstetöid ohutute töövõtetega;
 • Tunneb sildkraana ohutusseadmeid;
 • Analüüsib kraanadega töötamise ohtusid;
 • Tunneb sildkraana ehitust;
 • Teab sildkraana tehnilise kontrolli teostamise korda;
 • Teab kraana kasutamise järelevaataja töö põhimõtteid;
 • Tunneb esmaabi andmise põhimõtteid;
 • Teab töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõudeid tööks vajalikul määral;
 • Teab seadme ohutse seaduse nõudeid kraana käitajale vajalikul määral;
 • Oskab tegutseda tööõnnetuse korral.

Õpingute alustamise tingimused: Põhiharidus, vanus vähemalt 18 aastat.

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 88 akadeemilist tundi, millest 24 on auditoorset loengut ja 64 praktikat (praktikat võib sooritada omas ettevõttes ning praktika läbimisena võetakse arvesse ka varasema töö käigus omandatud kogemus).

Õppe sisu:

 • Troppimistööde olemus;
 • Tõstetrossid, -ketid, -lindid, -vööd;
 • Tropikonksud, kraana tõstekonksud, tõsterõngad;
 • Kousid, seeklid, trossilukud, tõstesilmad;
 • Kaubaaluste tõstekahvlid;
 • Koormustabel;
 • Mitmeharulised kett-tropid, kett-troppide tähistusetiketid;
 • Haaratsid, tõsteklambrid;
 • Traaversid, tõsteraamid, tõstekastid;
 • Tropietiketid, nurgakaitsed;
 • Troppide sidumine ja haakimine;
 • Tropiharude kaldenurga mõju tropi kandevõimele;
 • Koorma raskuskeskme määramine;
 • Koorma kaalu määramine;
 • Tööterritooriumi ja töövahendite tööeelne kotroll;
 • Ohutuse tagamine tööterritooriumil;
 • Troppide praakimise kord;
 • Enamlevinud vigastused troppidel;
 • Signaliseerimise kord;
 • Troppimistööde käigus enamlevinud tööõnnetused ja nende ärahoidmine;
 • Troppimistööde ohutusjuhend;
 • Kraana üldine ehitus ja nende erinevad liigid;
 • Kraanade ohutusseadmed;
 • Sildkraana tööeelne ülevaatus;
 • Töökoha ettevalmistamine ja ohutuse tagamine;
 • Nõuded kraana konksule ja konksuhoidjale;
 • Sildkraana sõidumehhanismide töö põhimõte;
 • Sildkraanaga töötamise töövõtted;
 • Tegutsemine tööõnnetuse korral;
 • Isikukaitsevahendid ja nende kasutamine;
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus;
 • Esmaabi osutamine;
 • Praktiliste töövõttete harjutamine töökeskkonnas.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Teooriaõpe toimub õppeklassides. Teooriaõppe praktilised harjutused sooritatakse

õppeklassides. Sisekoolitused viiakse läbi tellija ruumides. Tööpraktika läbitakse

koolituskeskuse praktikaettevõttes või õpilase omas ettevõttes.

Õppeklassid on varustatud esitlusvahenditega ning näidisõppematerjalidega. On olemas vahendid kohvipauside läbiviimiseks (vee- ja kohviautomaadid jne).

Õppematerjalide loend:

 • Seadme ohutuse seadus;
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus;
 • Troppimistööde ohutusjuhend;
 • Kraana kasutusjuhendid
 • „Autokraanad“. A. Zaitsev; M. Polossin; 1997.a
 • „Juhendmaterjale kraanajuhtidele ja troppijatele“. V. Vergazov. 1972.a
 • Koolituskeskuse koostatud õppematerjalid.

Lõpetamise tingimused: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 24 tunnisel teooriakoolitusel ning praktika läbimine mahuga vähemalt 64 tundi.

Suulise eksami sooritamine.

Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid: Hindamismeetod – suuline eksam; praktika läbimine.

Hindamiskriteerium – õpilane vastab suuliselt eksamiküsimustele; Õpilane sooritab praktika vastavalt praktikaprogrammile.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid: Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitaja praktilise töö kogemus lähtuvalt koolituse spetsiifikast. Oskus ja soov oma teadmisi õpilastele edasi anda.

 

Lektor:
Jevgeni Gartman – Mootorsõiduki juhi õpetaja, tõsteseadmete spetsialist. On läbinud Tallinna Polütehnilise Instituudi insener-mehaaniku eriala. Omab 35-aastast kogemust koolitajana.

Väljastatav dokument:
Troppija ja alla ning üle 5 t tõstejõuga sillatüüpi kraana maast juhtija pädevustunnistus.

Lisainformatsioon:
OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus
tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Поделись с друзьями

Регистрация на Курс

Ваш e-mail не будет опубликован.
Желаю получать информацию о курсах в данной области
Желаю получать информацию о новостях, специальный приложениях и скидках


Подтверждаю, что ознакомился с Правилами регистрации и беру на себя ответственность за возможные последствия

Мы успешно получили вашу заявку на посещения данного курса.