fbpx

E-õpe: Word baaskoolitus

Дата начала23.04.20 10:00
Дата конца24.04.20 17:00
Продолжительность16 ак. ч.
ЯзыкЭстонский
КатегорияКомпьютерные курсы

Õppe maht on 16 akad. tundi

Sihtgrupp:

Koolitus on mõeldud kõikidele, kel puudub varasem töökogemus tekstitöötlusprogrammiga ning kes peavad oma igapäevases töös koostama erinevaid dokumente, ankeete või aruandeid ning tahavad omandada paremaid oskusi dokumentide koostamiseks Wordi abil.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • orienteeruda programmi Word keskkonnas ning tunnevad olulisemaid töökeskkonna elemente
 • luua korrektse dokumendi, mis sisaldab teksti, tabelit, pilti ja/või joonist
 • salvestada dokumenti erinevatesse formaatidesse (dokumendina, mallina, pdf’iks)
 • kasutada laade kujunduse ühtlustamiseks dokumendis
 • lisada ja kohandada täpp- ja numberloendeid, sh mitmetasemelist loendit
 • lisada dokumenti pilte ja jooniseid, neid kujundada ning määrata asukohta
 • lisada dokumendile päiseid ja jaluseid, leheküljenumbreid
 • muuta lehekülje seadeid (suund, veerised, suurus)
 • teostada korrektset väljatrükki

 

Õppesisu:

 • Sissejuhatus Wordi
 • Töö tekstidega
  • Teksti sisestamine ja vormindamine, teksti paigutamine, õigekirja kontroll ja tesauruse kasutamine, teksti otsimine ja asendamine.
 • Laadide kasutamine
 • Dokumendi mallid
 • Loendite kasutamine
  • Täpp- ja arvloendite loomine, mitmetasemeliste loendite kasutamine ja kohandamine.
  • Uue loendilaadi loomine.
  • Pealkirjastiilidega ühendamine.
 • Töö tabelitega
  • Uue tabeli loomine, andmete sisestamine, tabeli vormindamine ning paigutamine dokumendis.
 • Pildid ja joonised
 • Lehekülje seadistamine
  • Lehekülje suuruse ja suuna muutmine, veeriste kohandamine, leheküljenumbrite lisamine, päised ja jalused.
  • Paaris- ja paaritud leheküljed.
  • Dokumendi osaline seadistamine.
  • Jaotispiiride kasutamine.
 • Dokumendi printimine

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitaja omab kõrgharidust informaatika erialal. Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2007 a.

Individuaalõpe- 31,25 eur/tund

Väike rühm (3-5 inimest)- 14,4 eur/tund

Suurem rühm (6-8 inimest)- 12 eur/tund

Поделись с друзьями