fbpx

Teostatud projektid/hanked

Teostatud projektid ja hankelepingud 2009.a-k.a.

Projekti kestus Lepingu/
Projekti nr
Projekti nimi Rahastaja
01.2009-12.2010 1.3.0102.09-0044 ESF meede 1.3.1. „Lapsehoidjate pilootprojekt”
(Rakendaja: Tallinna Pedagoogiline Seminar)
Regionaalne mentor
 ESF
08.2010-05.2011 KHPL10600 Ühine meediaväli Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond
Kultuuriministeerium
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
09.2010-05.2011 SFPL10725 Eesti keele kursused Ida-Virumaal ja Harjumaal Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond
Kultuuriministeerium
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
01.2011-08.2012 1.3.0102.11-0384 ESF meede 1.3.1 «Põhiharidusega töötutele noortele suunatud lapsehoidja eriala kutseõpe koos tugiteenuste võimaldamisega Tallinna Pedagoogilises Seminaris.»
(Rakendaja: Tallinna Pedagoogiline Seminar)
Koordinaator Jõhvis
 ESF
10.2011-01.2012 Sotsiaalhooldaja kursus, 2 gruppi Eesti Töötukassa
11.2011-07.2012  KHPL11090 Eesti keele kursused Ida-Virumaal Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond
Kultuuriministeerium
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
04.-10.2012 Eesti keele kursused
Sillamäe ja Narva, 5 gruppi
Eesti Töötukassa
04.2012-

01.2013

Eesti keele kursus C1 tasemele koos ettevamistusega eesti keele tase-meeksami sooritamiseks, Jõhvi OÜ Kersti Võlu koolituskeskus, k.a Eesti Töötukassa kliendid koolituskaardiga
09.2012-01.2013 Algaja keelekasutaja A2 taseme eesti keele kursus, Jõhvi Eesti Töötukassa
09.2012-06.2013 Eesti keele  kursused A2, B1, B2, C1 tasemele koos ettevamistu-sega eesti keele tasemeeksami sooritamiseks, Jõhvi, Narva, 7 gruppi OÜ Kersti Võlu koolituskeskus
10.2012-01.2013 Tööharjutus Eesti Töötukassa 
11.2012-

02.2013

Iseseisva keelekasutaja B2   eesti keele kursus, Jõhvi Eesti Töötukassa
01.-08.2013 Tööharjutus, 2 gruppi Eesti Töötukassa 
03.-06.2013 SFTL13058 Eesti keele kursused avaliku sektori töötajatele Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
ESF´st rahastatava programmi «Keeleõppe arendamine 2011-2013» tegevus «Avaliku sektori töötajate eesti keele õpe»
04.2013 Moskva vaatluspraktika õppereisi korraldamise teenus Tallinna Tehnikakõrgkool
04.-05.2013 Koolitusruumide ja toitlustuse teenus Tööinspektsioon
04.2013

06.2013

Algaja A2 keelekasutaja eesti keele kursus Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed/meede Keeleõppe arendamine 2011-2013, SFTL13068
04.-09.2013 SFTL13068 Eesti keele kursused kolmanda sektori organisatsioonide töötajatele.
Tallinn, Narva, Jõhvi
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
ESF´st rahastatav «Inimressursi arendamise rakenduskava» prioriteetne suund «Elukestev õpe» meetme «Keeleõppe arendamine» programm «Keeleõppe arendamine 2011-2013»
09.2013

06.2014

Eesti keele  kursused A2, B1, B2, C1 tasemele koos ettevamistu-sega eesti keele tasemeeksami sooritamiseks, Jõhvi, Narva OÜ Kersti Võlu koolituskeskus
03.-06.2014 Tööalase eesti keele kursus vene keele baasil Eesti Töötukassa
03.-06.2014 Tööalase vene keele kursus eesti keele baasil Eesti Töötukassa
01.2014

06.2014

Eesti keele kursus C1 tasemele koos ettevamistusega eesti keele tase-meeksami sooritamiseks, Jõhvi Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
09.2014-

01.2015

Eesti suhtluskeele intensiivkursus C1 tasemele OÜ Kersti Võlu koolituskeskus ja  Eesti Töötukassa  koolituskaardiga kliendid
10.2014

01.2015

Algaja A2 eesti keele kursus Eesti Energia AS
02.2015

06.2015

Erialane eesti keele kursus Jõhvi Vene gümnaasium
01.2015

05.2015

Iseseisva keelekasutaja B2   eesti keele kursus, Jõhvi OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus
12.2016-12.2019 Raamleping eesti keele õppeks/ Paldiski Riigi

Kaitseinves-teeringute

Keskus

08.05.2017 – 31.05.2017 Teenindusala-

se eesti keele kursus

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
11.07.2017-08.09.2017 Erialane eesti keele õpe Kaitseväe 1. Jalaväebrigaad,

Paldiski

01.11.2017-23.11.2017 Suhtlemise treening teenindusalase eesti keele kursuse raames Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
01.2018- 04.2018 Tööalane eesti keele koolitus vene keele baasil Eesti Töötukassa
21.08.2018–21.12.2018 RKTL18061 „Eesti keele kursused vähelõimunud püsielanikele ja    uussisserändajatele“ Integratsiooni Sihtasutus
01.09.2018- 30.06.2020 Meie aja võtmepädevused MTÜ Võluvõru
25.09.2018-04.06.2019 Alustavate giidide koolitus OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus, Ida-Viru Ettevõtluskeskus
31.01.2019-22.08.2019 RKTL19007    „Eesti keele kursused Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele“

 

Integratsiooni Sihtasutus
08.04.-30.11.2019 RKTL19042

 

Eesti keele iseseisva

õppe nõustamine keelekohvikutes.

Narva-Jõesuu keelekohvik

Integratsiooni Sihtasutus
08.04.-30.11.2019 RKTL19041

 

Eesti keele iseseisva

õppe nõustamine keelekohvikutes.

Sillamäe keelekohvik

Integratsiooni Sihtasutus
02.05.2019-30.01.2020 RKTL19057  „Eesti ja inglise keele õpe Ida-Virumaa ettevõtjatele ja ettevõtete võtmetöötajatele“ Integratsiooni Sihtasutus
26.08.2019 — 31.06.2020 RKTL19059 „Eesti keele kursused Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele perioodil 2019-2022“

 

Integratsiooni Sihtasutus