fbpx

Tänapäeval on inimeste üheks suuremaks probleemiks nii töö- kui eraelus krooniline ajapuudus. Meil tuleb kokku puutuda paljude erinevate tegevustega, mis kõik nõuavad aega ja paljudele meist tundub, et meil on aega liiga vähe. Kuigi ööpäevas on kõigil 24 tundi, saavutavad ühed inimesed sama ajaga rohkem kui teised. Edu saavutamisel on olulise tähtsusega ajakasutuse efektiivsus, mis sõltub sellest, milliseid asju tehakse ja kui palju nendele aega kulutatakse. Edu saavutavad need, kes teevad õigeid asju ja ei kuluta üksikute ülesannete sooritamisele liialt palju aega. Sama kehtib ka ettevõtete kohta, edukad on ettevõtted, kelle töötajate ajakasutus on efektiivne.

Ajakasutuse efektiivust on võimalik suurendada ajajuhtimise põhimõtete rakendamisega. Eelkõige eeldab see teadlikku plaanimist ja jälgimist, millele ja kuidas aega pühendada.

Ajajuhtimise koolituse käigus õpitakse:

 • eesmärkide seadmist nii töös kui eraelus;
 • eesmärkidest lähtuvat ajaplaneerimist;
 • erinevate tegevuste järjestamist tähtsuse järjekorda;
 • kuidas keskenduda kõige olulisematele tegevustele;
 • ajakasutuse analüüsimist;
 • kuidas tegevustele paremini keskenduda;
 • kuidas tegevusi vaheldada, puhata ja tööga ennast vähem väsitada;
 • kuidas lühema ajaga rohkem saavutada.

Ajajuhtimise koolitusest tulemusena:

 • suureneb töötamise ja õppimise efektiivsus;
 • saadakse tööülesannetest parem ülevaade;
 • töö muutub eesmärgistatumaks ja paremini planeerituks;
 • paraneb töö ja isikliku elu tasakaalustatus;
 • pööratakse rohkem tähelepanu puhkusele, mistõttu ollakse vähem väsinud.

Muu hulgas õpitakse koolitusel erinevaid praktilisi tarkuseid, näiteks:

 • milliste tegevustega oma tööpäeva alustada
 • millal suhelda telefoniga ja millal e-mailiga
 • kuidas ja millal öelda „Ei”
 • kuidas kasutada otstarbekalt aega, millal sa ootad hambaarsti ukse taga
 • kuidas väsimuse korral ühe minutiga oma aju jälle uuesti tööle panna

Koolituse maht: 6 ak. tundi
Koolitus on vaheldusrikas ning sisaldab erinevaid praktilisi harjutusi.

NB! Koolitust on võimalik tellida sisekoolitusena (võimalik läbi viia ühe- või kahepäevase koolitusena)

Info ja registreerimine:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
Telefon: 335 2137; 335 2707
E-post: info@kvkoolitus.ee