fbpx

Sihtgrupp: ettevõtjad, kes planeerivad ettevõtluse alustamist või uute toodete turuletoomist

Koolituse eesmärgid:

 • tutvustada koolitusel osalejaile ettevõtjate võimalike grantide allikaid,
 • toetada organisatsiooni arengut ja arendamist,
 • anda koolitusel osalejaile praktiliste harjutuste abil teavet äriplaani struktuurist;
 • abistada koolitusel osalejaid äriplaani eelarve koostamisel ja rahavoogude määratlemisel;
 • tõsta ettevõtjate arendamise abil väikeettevõtete institutsionaalset võimekust ja suutlikkust.

Koolituse teemad:

 • äriplaani koostamise vajadus ja põhimõtted;
 • äriplaani koostamise komponendid;
 • ettevõtte väärtused, turunišš;
 • ettevõtte mission, visioon, eesmärgid ja tegevuskava koostamine;
 • tegevuste hindamine;
 • äriplaani struktuur;
 • turundusstrateegia;
 • riskifaktorite määratlemine;
 • finantsprognooside koostamine (kasumi- ja käibeprognoos);
 • eelarve koostamine;
 • rahavoogude määratlemine.

Koolituse maht: 8 – 16 ak.t

Oodatav tulemus:

 • suureneb teadlikkus ettevõtjatele suunatud võimalikest grantide allikaist;
 • arenevad eeldused koostöös ettevõtlust toetavate fondide ja finantseerimisallikatega;

Väljundid: koolitusel osalejad oskavad koostada äriplaani, koostada äriplaani eelarvet, määratleda rahavoogusid.

Koolitusmetoodika: koolitus on üles ehitatud materjali tutvustusele teoreetilise loengu, arutelu, grupitööde ja praktiliste ülesannete vormis.

Õppekeel: eesti keel

Info ja registreerimine:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
Telefon: 335 2137; 335 2707
E-post: info@kvkoolitus.ee