fbpx

Sihtgrupp: MTÜ-de ja SA-de raamatupidajad

Koolituse sisu:

 1. Sihtfinantseerimise kajastamise üldised reeglid
 2. Arvestuspõhimõtted spetsiifilistes valdkondades:
  • Tasud ühingu liikmetelt
  • Saadud annetused ja toetused
  • Jagatavad toetused ja annetused
  • Teenuste ja maksete vahendamine
 3. Üldised nõuded raamatupidamise aastaaruandele
 4. Kajastamine põhiaruannetes
  • Bilanss
  • Tulude ja kulude aruanne
  • Rahavoogude aruanne
  • Netovara muutuste aruanne
 5. Lisades avalikustatav informatsioon
 6. Sagedamini esinevad vead raamatupidamise aastaaruandes

Lektor: raamatupidaja, koolitaja

Väljund: Kersti Võlu Koolituskeskuse tunnistus

Info ja registreerimine:

tel 33 52 707; 53 475 016 (eesti keeles)
tel 33 52 137; 555 83 410 (vene keeles)
e-post: info@kvkoolitus.ee