fbpx

Pilootprojekt „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“

OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus on Kohtla-Järve Linnavalitsuse partner.

Kohtla-Järve Linnavalitsus osaleb Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses”, mis kestab 01.10.2019 – 31.12.2021.

Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised inimesed (16.eluaastast kuni vanaduspensioni eani), kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad ja vajadusel ka nende perekonnad.

Uus teenusmudel toetab psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives.

Projekti eesmärk on parandada abivajaduse varajast märkamist ja suurendada projekti sihtrühmale vajalike teenuste kättesaadavust, arendades välja teenusmudeli kus psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse abi ühe tervikuna, lähtudes inimesest ja tema perekonna vajadustest. Selleks on teenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks, mida on võimalik paindlikult kombineerida ja kohandada vastavalt inimese abivajadusele.

Projekt kestab 01.01.2022-.31.12.2022.

Linna poolsed kontaktisikud on:

juhtumikorraldaja Ekaterina Vertyagina, telefon: +372 5386 1183 e-post: ekaterina.vertyagina@kjlv.ee  ja koordinaator Kaire Põlgaste, telefon: +372 5887 2427, e-post: kaire.polgaste@kjlv.ee

Projekti kohta leiab rohkem infot  Kohtla-Järve Linnavalitsuse kodulehelt  ja Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt

Teenuste kirjeldus