Teostatud projektid/hanked

Teostatud projektid ja hankelepingud 2009.a-k.a.

Projekti kestus Lepingu/
Projekti nr
Projekti nimi Rahastaja
01.2009-12.2010 1.3.0102.09-0044 ESF meede 1.3.1. „Lapsehoidjate pilootprojekt”
(Rakendaja: Tallinna Pedagoogiline Seminar)
Regionaalne mentor
 ESF
08.2010-05.2011 KHPL10600 Ühine meediaväli Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond
Kultuuriministeerium
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
09.2010-05.2011 SFPL10725 Eesti keele kursused Ida-Virumaal ja Harjumaal Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond
Kultuuriministeerium
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
01.2011-08.2012 1.3.0102.11-0384 ESF meede 1.3.1 “Põhiharidusega töötutele noortele suunatud lapsehoidja eriala kutseõpe koos tugiteenuste võimaldamisega Tallinna Pedagoogilises Seminaris.”
(Rakendaja: Tallinna Pedagoogiline Seminar)
Koordinaator Jõhvis
 ESF
10.2011-01.2012 Sotsiaalhooldaja kursus, 2 gruppi Eesti Töötukassa
11.2011-07.2012  KHPL11090 Eesti keele kursused Ida-Virumaal Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond
Kultuuriministeerium
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
04.-10.2012 Eesti keele kursused
Sillamäe ja Narva, 5 gruppi
Eesti Töötukassa
10.2012-01.2013 Tööharjutus Eesti Töötukassa 
01.-08.2013 Tööharjutus, 2 gruppi Eesti Töötukassa 
03.-06.2013 SFTL13058 Eesti keele kursused avaliku sektori töötajatele Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
ESF´st rahastatava programmi “Keeleõppe arendamine 2011-2013” tegevus “Avaliku sektori töötajate eesti keele õpe”
04.2013 Moskva vaatluspraktika õppereisi korraldamise teenus Tallinna Tehnikakõrgkool
04.-05.2013 Koolitusruumide ja toitlustuse teenus Tööinspektsioon
04.-09.2013 SFTL13068 Eesti keele kursused kolmanda sektori organisatsioonide töötajatele.
Tallinn, Narva, Jõhvi
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
ESF´st rahastatav “Inimressursi arendamise rakenduskava” prioriteetne suund “Elukestev õpe” meetme “Keeleõppe arendamine” programm “Keeleõppe arendamine 2011-2013”
03.-06.2014 Tööalase eesti keele kursus vene keele baasil Eesti Töötukassa
03.-06.2014 Tööalase vene keele kursus eesti keele baasil Eesti Töötukassa