fbpx

Kersti Võlu Koolitus_töökeskkondVastavalt 2001.a jõustunud määrusele Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord, on tööandja kohustatud korraldama:

  • esmaabi andvale töötajale väljaõppe hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest;
  • esmaabiandja täiendõpet iga kolme aasta järel;
  • töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest;
  • töökeskkonnaspetsialistile täiendõpet mitte harvem kui kord viie aasta jooksul.

Õppekeel: eesti või vene keel

Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba (kehtiv al 22.07.2014).
OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus on Sotsiaalministeeriumis registreeritud töötervishoiu- ja tööohutusalase koolitusega tegelev asutus, reg.nr 5/2012.

NB! Koolitusi on võimalik tellida sisekoolitustena Teile sobival ajal ja kohas.

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppekursus 8 ak. tundi

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppekursus 24 ak. tundi

jne…

Info ja registreerimine:

tel 33 52 707; 53 475 016 (eesti keeles)
tel 33 52 137; 555 83 410 (vene keeles)
E-post: info@kvkoolitus.ee