fbpx

Sihtgrupp: töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonna spetsialistid, personali- ja koolitusjuhid

Eesmärk:

  • saada ülevaade olulistest töökeskkonna õigusaktidest;
  • saada töötervishoiu- ja tööohutusalast teavet, omandada uusi oskuseid ning õppida neid kasutama igapäevatöös

Koolituse tulemusel saab osaleja:

  • teadmisi töötervishoiu ja tööohutuse korraldusest,
  • ülevaate töökeskkonna ohuteguritest,
  • teadmisi sisekontrollist, riskianalüüsist ja oskab rakendada tööohutuse tegevuskava.

Koolitus lõpeb eksamiga. Eksami edukalt sooritanule väljastatakse vastav tunnistus.

Koolituse maht: 24 ak.tundi

Registreerimine ja info:

Telefon: 335 2137, 55 583 410
E-post: info@kvkoolitus.ee