fbpx

Pakume ettevõtetele keelekursuseid kui erinevaid sisekoolitusi

Pakume ettevõtetele keelekursuseid kui erinevaid sisekoolitusi tellijale sobival ajal ja kohas nii online-kursustena, ettevõttes kohapeal kui ka meie koolituskeskuses Jõhvis, kus on olemas kaasaegsed tehnilised võimalused keele- ja muu õppe korraldamiseks.
Kuna oleme Töötukassa koostööpartnerid, on teil võimalus saada Töötukassa kaudu toetust oma töötajate teadmiste ja oskuste arendamiseks (https://www.tootukassa.ee/et/tootaja-leidmine-ja-koolitamine).

Projekti “Üheskoos saame hakkama” infotund

Projekt on mõeldud Ida-Virumaa 16-29 aastastele noortele  ja pikaajaliselt tööturult eemal olnud inimestele tööalase konkurentsivõime suurendamiseks, tööle aitamiseks ja tööl püsimiseks.

Projekti korraldaja ja läbiviija on Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond (ESF).

Projekti tegevusteks on motivatsioonikoolitus, digioskuste ABC, praktiline keeleõpe, individuaalsed vajaduspõhised  nõustamisteenused ja tööklubi.

Meie õpetajad on tunnustatud Eesti keele mainekujundajate tunnustuskonkursil

Märtsi keskpaigas korraldas Eesti Riigiametnike Klubi Eesti keele mainekujundajate tunnustuskonkursi, mille eesmärgiks on tunnustada tublisid ja teotahtelisi Ida-Virumaa õpetajaid, kes õpetavad muu õppekeelega õpilasi eesti keeles, väärtustavad eesti keeles antavat haridust ja on eeskujuks õpilaste väärtushoiakute ning õpioskuste kujunemisel.
Meie nominent Ene Peterson sai tunnustuse pikaajalise panuse eest eesti keele õpetamisel ja arendamisel.