fbpx

Koolitusel osalemiseks on nõutav:

 • vähemalt põhihariduse olemasolu

Eesmärk:

Lapsehoidja koolituse eesmärgiks on õpetada välja usaldusväärne lapsehoidja, kes tahab ja oskab hoolitseda erinevas vanuses laste eest, suudab luua positiivse kasvukeskkonna ja koostöös perega last hooldada ja toetada lapse arengut.

Koolituse käigus õppija:

 • omandab lapsehoidja tööks vajalikud teadmised ja oskused;
 • loob baasi õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks

Koolituse maht: 240 tundi, 28 õppepäeva

Õppekeel: vene keel

Koolituse sisu:

Koolitus koosneb teooriatundidest (180 tundi) ja praktikast (60 tundi).

Teooria on jaotatud nelja moodulisse:

 • Sissejuhatus lapsehoidja kutsesse, lastekaitse
 • Lapse areng
 • Lapse tervishoid
 • Kodumajandus ja korrastustööd

Koolituse lõpetamise nõuded:

 • osalemine vähemalt 80% teooriatundides;
 • täismahus praktika sooritamine;
 • lõpueksami sooritamine positiivsele tulemusele

Väljund: OÜ Kersti Võlu Koolituskeskuse tunnistus
NB! vanuse alampiir lõpetamise/kutseeksami sooritamise hetkel 18 eluaastat

Lapsehoidja õppe läbinu võib:

 • osutada lapsehoiu teenust lapse kodus, lapsehoidja kodus või mujal lapsevanema poolt soovitud kohas;
 • töötada lasteasutuses õpetaja abina.

Soovi korral lisatasu eest:

 • erialane eesti keel (80 ak.t)

Koolitusluba nr 6514HTM

Info ja registreerimine:

tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee