fbpx

Sihtrühm: isikud, kes soovivad töötada sotsiaalhooldajatena või sooritada Sotsiaalhooldaja I kutseeksami

Eesmärk: tagada õppijatele sotsiaalhooldaja kutsepädevus, mis annab õiguse töötada sotsiaalhooldajana hoolekandeasutuses või avahoolekandetöödel. Selleks peab õppija teadma sotsiaalhoolekande tegutsemispõhimõtteid, omandama teoreetilised ja praktilised teadmised tööks vanuritega, puuetega inimestega, lastega ja noortega nii hoolekandeasutuses kui avahoolekandes.

Koolituse maht: 360 ak.t (teooria 200 ak.t, erialane eesti keel 80 ak.t, praktika 80 ak.t)

Õppekeel: vene keel

Koolituse sisu:

Üldained

 • Klienditeenindus
 • Kutse-eetika
 • Erialane eesti keel
 • Töökeskkond
 • Sotsiaalpoliitika
 • Sotsiaaltervishoid

Psühholoogia-alased ained

 • Arengupsühholoogia
 • Suhtlemispsühholoogia, eripedagoogika

Erialased ained

 • Hoolduse alused, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenused
 • Laste hoolekanne
 • Gerontoloogia
 • Erivajaduste inimeste hooldus
 • Hooldusabivahendid
 • Ergonoomika
 • Toitumisõpetuse alused
 • Ravimiõpetuse alused
 • Kodumajandus ja korrastustööd

Praktika hoolekandeasutuses

Nõuded koolituse lõpetamiseks: osalemine vähemalt 80% koolitusest, jooksvate arvestuste sooritamine

Väljund: OÜ Kersti Võlu Koolituskeskuse tunnistus

Lisainformatsioon:

tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee