Sihtgrupp: koolieelse lasteasutuse ja kooli õpetajad, lapsevanemad, sotsiaaltöötajad, lastekodude kasvatajad, rehabilitatsioonimeeskondade liikmed, ametnikud

Õppekeel: eesti või vene keel

Sihtgrupp: kooli juhtkond, õpetajad, HEV õppe koordinaatorid, eripedagoogid

Õppekeel: eesti keel

 

Sihtgrupp: kooli juhtkond, õpetajad, HEV õppe koordinaatorid, eripedagoogid

 • HEV õpilased koolis. Töö printsiibid, alused, meetodid. Iseloomustus, eripärad, abi osutamise võimalused. Individuaalne õppekava.
 • Kognitiivse ja sensoorsete iseärasuste väljaselgitamine. Keele ja kõne arengutasemete määratlemine, hindamiskriteeriumid selles valdkonnas. Kognitiivsed uurimused – õppijate erivõimete ja andekuse välja selgitamine.
 • Õppimis- ja käitumisraskuste määratlemine. Laste agressiivsus.
 • Hüperaktiivne laps. Hüperaktiivse lapsega töötamise iseloomustus, eripära, printsiibid ja meetodid, abi osutamise võimalused. MBD-ga (minimaalse ajutegevuse disfunktsiooniga) lapsed.
 • Andekas laps. Andeka lapse töötamise iseloomustus, eripärad, printsiibid ja meetodid. Andekuse liigid. Andekuse kontseptsioon.
 • Õpiabisüsteemid üldhariduskoolis, seadusandlus ja töökorraldus. Koostöö pere, sotsiaal- ja meditsiini ning haridussüsteemi vahel: võrgustikutöö. Spetsiifilised õpiraskused.
 • Vasakukäeline laps. Temaga töötamise iseloomustus, eripärad, printsiibid ja meetodid.
 • Poisid ja tüdrukud – kaks erinevat maailma.
 • Kujundav hindamine.
 • Varajane sekkumine. Eripärad, printsiibid ja meetodid.
 • Funktsionaalne lugemine.

Õppekeel: vene keel

Tellimine ja info:
tel 33 52 707; 53 475 016 (eesti keeles)
tel 33 52 137; 555 83 410 (vene keeles)
e-post: info@kvkoolitus.ee