Sihtrühm: Tugiisikud, tegevusjuhendajad ja sotsiaaltöötajad; koolieelse lasteasutuse ja kooli õpetajad, lastekodude kasvatajad, rehabilitatsioonimeeskondade liikmed, HEV õppe koordinaatorid, eripedagoogid, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi, et olla konkurentsivõimelisem tööturul

 1. Erivajadustega laps lasteaias-lasteasutuses ja õppematerjalide kohandamine. Lapse individuaalse arengukava koostamine.
 2. Käitumisraskustega laps lasteaias.
 3. Muukeelne laps kasteaiarühmas.
 4. Õpilase individuaalsuse toetamine. Õpiabisüsteem ja IÕK koostamine.
 5. Tugisüsteemid ja toetav õpe hariduslike erivajadustega õpilastele.
 6. Käitumisravi hariduslike erivajadustega õpilastele.
 7. Autism – tundmatu, kuid maailmas üha sagenev erivajadus. Autistlik käitumine.
 8. Kaasava hariduse müüdid.
 9. Hariduslike erivajadustega lapsed tavakoolis, sh autismispektri häirega lapsed.
 10. Eripedagoogilised võtted õpetaja igapäevatöös.
 11. Teraapilised töövõtted lasteaias ja koolis. Ülevaade erinevatest teraapiatest.
 12. Toimetulek probleemse käitumisega lastega/noortega.

Sihtgrupp: kooli juhtkond, õpetajad, HEV õppe koordinaatorid, eripedagoogid

 1. HEV õpilane põhikoolis, HEV liigid ning õpilase õppimise toetamise põhialused.
 2. HEV õpilane väikelassis ja IÕK.
 3. Psüühikahäirega õpilased põhikoolis (ATH ja ASH) ja nende õppimise toetamine.
 4. Kognitiivse ja sensoorsete iseärasuste väljaselgitamine. Keele ja kõne arengutasemete määratlemine, hindamiskriteeriumid selles valdkonnas. Kognitiivsed uurimused – õppijate erivõimete ja andekuse välja selgitamine.
 5. Õppimis- ja käitumisraskuste määratlemine. Laste agressiivsus.
 6. Hüperaktiivne laps. Hüperaktiivse lapsega töötamise iseloomustus, eripära, printsiibid ja meetodid, abi osutamise võimalused. MBD-ga (minimaalse ajutegevuse disfunktsiooniga) lapsed.
 7. Andekas laps. Andeka lapse töötamise iseloomustus, eripärad, printsiibid ja meetodid. Andekuse liigid. Andekuse kontseptsioon.
 8. Õpiabisüsteemid üldhariduskoolis, seadusandlus ja töökorraldus. Koostöö pere, sotsiaal- ja meditsiini ning haridussüsteemi vahel: võrgustikutöö. Spetsiifilised õpiraskused.
 9. Vasakukäeline laps. Temaga töötamise iseloomustus, eripärad, printsiibid ja meetodid.
 10. Poisid ja tüdrukud – kaks erinevat maailma.
 11. Kujundav hindamine.
 12. Varajane sekkumine. Eripärad, printsiibid ja meetodid.
 13. Funktsionaalne lugemine.
 14. Piltide ja ajakirjade kasutamine koolitunnis
 15. Eesti keele õpiabi.
 16. Matemaatika õpiabi.

Õppekeel: eesti või vene keel

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee