Koolitus on mõeldud lasteaedade, lastehoidude, lastekodude ja noortekeskuste õpetajatele, õpetaja abidele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, sotsiaaltöötajatele jne

Koolituse sisu:

  • Esinemissagedus.
  • Õpiedukus, IQ.
  • Õpiraskustega lapsed.
  • Hariduslike erivajaduste märkamine, sekkumine, õpabi sisu ja osutamine.
  • Tugisüsteemid.
  • Hariduslike erivajadustega lapsed üldhariduskoolis.
  • IÕK seadusandlik taust, koostamise alus ja etapid – pedagoogilised ja psühholoogilised uuringud.

Lektor: Ruuda Lind – eripedagoog, logopeed

Õppekeel: eesti keel

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee