INGLISE KEELE ÕPE

Eesmärk: aidata kaasa inglise keele oskuse omandamisele lähtuvalt keeletasemete nõuetest, kujundada kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja suhtlemisoskust.

A2-tase – Õppekava sisuga saab tutvuda siin

B1-tase – õppekava sisuga saab tutvustada siin

B2-tase – õppekava sisuga saab tutvustada siin

C1-tase – õppekava sisuga saab tutvustada siin

INGLISE KEELE KURSUSED

Inglise keele algtaseme kursus (Elementary) A1-A2 täiskasvanutele
Õppekava sisuga saab tutvuda siin
60 ak/t Grupp komplekteerimisel
Inglise keele kesktaseme kursus (B1/B2) täiskasvanutele

B1 õppekava sisuga saab tutvustada siin
B2 õppekava sisuga saab tutvustada siin

60 ak/t Grupp komplekteerimisel
Inglise keele kõrgtaseme kursus (C1)

C1 õppekava sisuga saab tutvustada siin

60 ak/t Grupp komplekteerimisel
Ettevalmistuskursus inglise keele riigieksamiks (9. klass)
Ettevalmistuskursus inglise keele riigieksamiks (12. klass)
50 ak/t

50 ak/t

Grupid komplekteerimisel!

Inglise keele õpetajad:

  • Inna Linde – MA inglise keele ja kirjanduse õpetaja, Tartu Ülikool. Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2009.a.
  • Ene Peterson – inglise keele õpetaja. Täiskasvanute õpetamise kogemus alates 1979.a.
  • Aleksander Guštšin – inglise keele õpetaja, Gorky võõrkeelte instituut. Täiskasvanute õpetamise kogemus alates 2009.a.

MTA-st on võimalik saada 20 % tulumaksusoodustust tagasi.

Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba.

Väljund: tunnistus. Tunnistuse saamise tingimus: osavõtt vähemalt 80% tundidest

OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koostööpartner. Informatsiooni leiate siit: koolituskaardi tutvustus.

Lisainformatsioon ja registreerimine:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee