MTÜ Virumaa Konverentsid on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, eesmärgiga pakkuda koolituste, seminaride, konverentside ja ürituste korraldamise ning projektide kirjutamise teenust, panustades regiooni arengusse.

MTÜ Virumaa Konverentsid teeb tihedat koostööd Kersti Võlu Koolituskeskusega.

MEIE VISIOON

Parimad ja kvaliteetsemad koolitus- ja konverentsiteenused.

MEIE MISSIOON

Mitmekülgsete ja kvaliteetsete  koolitus- ja konverentsiteenuste pakkumine, panustamaks regiooni arendamisesse ja maine kujundamisesse.

MEIE PÕHIVÄÄRTUSED

  • Kliendikesksus – lähtume kliendi soovidest, huvidest ja väärtustest.
  • Innovaatilisus – oleme avatud uutele ideedele ja ühingu arengule.
  • Tulemuslikkus – oleme orienteeritud võimalikult positiivsete tulemuste saavutamisele.
  • Professionaalsus – õpime ja arendame end pidevalt.
  • Avatus – informeerime kliente ja koostööpartnereid teenustest, tegevustest ja uuendustest.
  • Humanism ja demokraatia – pöörame enam tähelepanu sallivusele ja kaaslaste mõistmisele ning arvestamisele.

MTÜ JUHATUS

Kersti Võlu – juhatuse liige

Sulev Reelo – juhatuse liige