Ettevõttesisest rühmaõpet korraldatakse konkreetse firma või ettevõtte personali koolitamiseks ning see toimub vastavalt kliendi soovile kas asutuses kohapeal või koolituskeskuse ruumides kliendi poolt soovitud aegadel. Pakett töötatakse välja koostöös firma esindajaga, arvestades organisatsiooni koolitusvajadusi, erisoove, õppurite taset ning soovitud tundide arvu.

Võimalus tellida ettevõttesse sisekoolitusena:

  • eesti keele kursused
  • inglise keele kursused
  • saksa keele kursused
  • soome keele kursused
  • vene keele kursused

Õppevormi eelised:

  • firmasisene koolitus on tööandja jaoks mugavaim ja kiireim viis parandada oma töötajate võõrkeeleoskust,
  • koostöö koolituskeskuse ja asutuse koolituspersonali ja arendusjuhtidega annab koolituskeskusele täpse ülevaate töötajate koolitusvajadustest ja tagab efektiivse koolituse korraldamise.

Sellise õppevormi puhul tuleks kindlasti jälgida, et kursusel osalejate keeleoskus oleks enam-vähem ühel tasemel ning et nende vajadused ühtiksid.

Hinnapakkumise teeme vastavalt Teie soovidele ja kursusele esitatavatele tingimustele.

Lisainformatsioon ja registreerimine:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee