Majandustegevusteate andmed

Number: 204997

Esitatud: 29.07.2015

Õppekavarühmad

 • Aineõpetajate koolitus
 • Arvutikasutus
 • Arvutiteadused
 • Emakeel
 • Filosoofia ja eetika
 • Humanitaaria (üldine)
 • Isikuteenindus (üldine)
 • Kasvatusteadused 
 • Keskkonnakaitse (üldine)
 • Koduteenindus
 • Koolieelikute õpetajate koolitus
 • Kunstid (üldine)
 • Kutseõpetajate koolitus
 • Lastehooldus ja noorsootöö
 • Majandusarvestus ja maksundus
 • Majandusteadus
 • Majutamine ja toitlustamine
 • Meditsiin
 • Meditsiiniline teenindamine
 • Meditsiinilise diagnostika ja ravi meetodid
 • Psühholoogia
 • Põllumajandus, metsandus ja kalandus (üldine)
 • Riigikaitse
 • Sekretäri- ja ametnikutöö
 • Sotsiaal- ja käitumisteadused (üldine)
 • Sotsiaaltöö ja nõustamine
 • Sotsioloogia ja kulturoloogia
 • Tehnikaalad (üldine)
 • Teraapia ja taastusravi
 • Tervis
 • Toiduainetetöötlus ja -tootmine
 • Töökaitse
 • Töökorraldus
 • Veterinaaria
 • Võõrkeeled ja -kultuurid
 • Ärindus ja haldus (üldine)
 • Õendus
 • Õigus
 • Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (üldine)
 • Õpetamine ja koolitamine

Kontaktandmed

Kooli nimetus: KERSTI VÕLU KOOLITUSKESKUS

Omanik: OSAÜHING KERSTI VÕLU KOOLITUSKESKUS (10896977)

Kontaktisik: Kersti Võlu

Õppeasutuse üldtelefon: +372 5347 5016

Õppeasutuse e-posti aadress: info@kvkoolitus.ee

Õppeasutuse kodulehe aadress: www.kvkoolitus.ee

Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 77 alusel muutusid kõik 01.07.2014 seisuga kehtinud tegevusload (vana nimega koolitusload) tähtajatuks. Seega, kui on väljastatud koolitus- või tegevusluba täiskasvanute tööalase või vabaharidusliku koolituse korraldamiseks ning see luba kehtis 01.07.2014 seisuga, siis kehtib see tähtajatult.

 1. Koolitusluba nr 6799 HTM

Välja antud  04.10.2012.a ministri käskirjaga nr 504

OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus täiskasvanute koolitusasutusele OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus kehtivusega kuni 30.09.2014 tööalase koolituse korraldamiseks õppekavade „Esmaabikoolitus“, „Tööohutus ja töötervishoid“, „Toiduhügieeni koolitus“ ja „Sekretär-asjaajaja koolitus“ järgi ning vabaharidusliku koolituse korraldamiseks õppekavade „Inglise keel A1-B2“, „Eesti keel A1-C1“ ja „Soome keel A1-B2“järgi

 1. Tegevusluba

Välja antud 22.07.2014. a ministri käskkirjaga nr 335

OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus täiskasvanute koolitusasutusele OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus  tööalase koolituse korraldamiseks õppekavade „Esmaabikoolitus“, „Tööohutus ja töötervishoid“, „Toiduhügieeni koolitus“ järgi ning vabaharidusliku koolituse korraldamiseks õppekavade „Inglise keel “, „Eesti keel “ ja „Soome keel “ja „Vene keel“järg

 1. Koolitusluba nr 6006 HTM

Välja antud 10.05.1013. a ministri käskirjaga nr 207

MTÜ Jõhvi Koolitukeskus täiskasvanute koolitusasutusele MTÜ Jõhvi Koolituskeskus kehtivusega  kuni 30.09.2014  tööalase koolituse korraldamiseks õppekavade „Esmaabikoolitus“, „Tööohutus ja töötervishoid“, „Toiduhügieeni koolitus“ järgi ning vabaharidusliku koolituse korraldamiseks õppekavade „Inglise keel “, „Eesti keel “järgi

4.Koolitusluba nr 6210 HTM

Välja antud 29.04.2011. a ministri käskkirjaga nr 434

OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus täiskasvanute koolitusasutusele OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus kehtivusega kuni 30.04.2016 tööalase koolituse korraldamiseks õppekavade „Asenduskodu kasvatusala töötaja pedagoogika täiendkoolitus“,“Asenduskodu kasvatusala töötaja sotsiaaltöö täiendkoolitus“ ja“Asenduskodu abikasvatajate sotsiaaltöö ja pedagoogika täiendkoolitus“ järgi

 1. Koolitusluba nr 6514 HTM

Välja antud 09.02.2012. a ministri käskkirjaga nr 71

OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus täiskasvanute koolitusasutusele OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus kehtivusega kuni 31.01.2017 õppekava „Lapsehoidja koolitus“ järgi

 1. Koolitusluba nr 6744 HTM

Välja antud 07.08.2012. a ministri käskkirjaga nr 396

OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus täiskasvanute koolitusasutusele OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus kehtivusega kuni 31.07.2014 tööalase koolituse korraldamiseks õppekavade „Ettevõtluskoolitus“ ja „Suhtlemispsühholoogia“ ning vabaharidusliku koolituse korraldamiseks õppekava „Vene keel  A1-B2“ järgi

 1. Koolitusluba nr 6827 HTM

Välja antud 13.11.2012. a ministri käskkirjaga nr 587

OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus täiskasvanute koolitusasutusele OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus kehtivusega kuni 31.10.2014 tööalase koolituse korraldamiseks õppekavade „Sotsiaalhooldaja koolitus“ ning „Hariduslike erivajadustega laste märkamine ja jõukohase õppe korraldamine koolis. Õpiabirühma töö planeerimine“ järgi

 1. Koolitusluba nr 7044 HTM

Välja antud 26.06.2013. a ministri käskkirjaga nr 291

OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus täiskasvanute koolitusasutusele OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus kehtivusega kuni 31.05.2015 tööalase koolituse korraldamiseks õppekavade „Kaasaegse õpi- jakasvukeskkonna kujundamine lasteaias“, „Kaasaegsed metoodikad õpetaja töös. Hariduslike erivajadustega laste märkmine ja toetamine“, „Juhi roll kaasagses haridusasutuses“ ning „Kaasaegse õpi- ja kasvukeskkonna kujundamine I-II kooliastmes“ järgi

 1. Tegevusluba

Välja antud 30.09.2015.a ministri käskkirjaga nr 1.1-2/15/365

OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus  erahuvikool Öökulli Lasteakadeemia ning õppekavad „Loodusring Huvitav loodus““(kood: 141696) ja „Eelkooliealiste laste arendusring“(kood 141695).

 1. Tegevusluba tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks

HTM kantsleri käskkiri 20.06.2016 nr 1.1-3/16/119

Välja antud 20.06.2016 kantsleri käskkirjaga nr 1.1-3/16/119 osaühingule KERSTI VÕLU KOOLITUSKESKUS keeleoskustasemetel A2, B1, B2 ja C1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks.