VENE KEELE ÕPE

Kursuse eesmärk:

Aidata kaasa vene keele oskuse omandamisele lähtuvalt algtaseme nõudmistest, kujundada kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- (CV koostamine, jmt) ja suhtlemisoskust.

Vene suhtluskeele kursus – A1, A2, B1, B2, C1 tase

õp. Jelena Soolep – vene keele õpetaja

õppekava sisuga saab tutvuda siin

60  ak.t Grupp komplekteerimisel

 

MTA-st on võimalik 20% tulumaksusoodustust tagasi saada.

Väljund: tunnistus

Tunnistuse saamise tingimus: osavõtt vähemalt 80% tundidest

Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba.

OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koostööpartner. Informatsiooni leiate siit: koolituskaardi tutvustus.

Lisainformatsioon ja registreerimine:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee