Koolitus on mõeldud lasteaedade, lastehoidude, lastekodude ja noortekeskuste õpetajatele, õpetaja abidele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, sotsiaaltöötajatele jne
Koolituse sisu:

  • Psüühikahäirete olemus, nende raskusastmed, sarnasus ja erinevus õpiraskustega.
  • Õppe sisu, protsessi ja keskkonna kohandamine ATH ja ASH õpilasele võimetekohase õppimise võimaldamisel.
  • Üld-, tõhustatud ja eritoe rakendamine psüühikahäirega õpilaste õppimise toetamisel, seadusandlik alus. Näited.

Lektor: Viivi Neare PhD – 2018 aastal EV Presidendi poolt saanud tunnustatud Valgetähe V klassi teenetemärgiga kui eesti elu edendaja eripedagoogina ja koolitajana.

Õppekeel: eesti või vene keel

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee