Koolitus on mõeldud õpetajatele, õpetaja abidele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, sotsiaaltöötajatele jne

Koolituse sisu:

  • Õpilaste hälbiv käitumine koolis ja klassis.
  • Tegelemine üksikõpilasega klassis.
  • Käitumiskorra kujundamine tunnis.
  • Sekkumisviisid – erinevate tasemete sekkumised.
  • Õpetaja roll erivajadustega laste õpetamisel.

Lektor: Ruuda Lind – eripedagoog, logopeed

Õppekeel: eesti keel

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee